Sociale samenhang in beeld, het SSB nu en straks

Sociale samenhang in beeld

Het boek bevat een verzameling opstellen die gebaseerd zijn op de lezingen en referaten die op 1 december 2005 gehouden zijn tijdens het symposium in Naturalis te Leiden, over het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).

Het SSB maakt gebruik van een breed scala aan registraties in plaats van vele enquêtes. Hierdoor ontstaan veelal integrale bestanden over verschillende maar aanverwante onderwerpen, die op persoonsniveau kunnen worden gekoppeld. Op die manier kan het CBS voor het eerst samenhangende uitkomsten op alle terreinen van maatschappelijk belang opstellen en daarmee de sociale samenhang in beeld brengen.

Prijs  € 66.

Verkrijgbaar bij de afdeling verkoop van het CBS.

ISBN 978-90-357-1942-2

Sociale samenhang in beeld, het SSB nu en straks