Aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen

Het aantal gepensioneerden is in 2011 voor het eerst gestegen tot boven de 3 miljoen. Hiermee is inmiddels bijna een op de vijf Nederlanders met pensioen. Sinds 2006 is het aandeel gepensioneerden in de leeftijd van 55 tot 65 jaar afgenomen.

Aantal gepensioneerden blijft stijgen

Door de toenemende vergrijzing zijn er tussen 2000 en 2011 bijna 600 duizend gepensioneerden bijgekomen. Het aandeel gepensioneerden in de totale bevolking steeg in deze periode van 15 naar 18 procent. Een kleine maar groeiende groep gepensioneerden verblijft in het buitenland. In 2011 ging het om ruim 50 duizend personen.

Gepensioneerden naar leeftijd

Gepensioneerden naar leeftijd

Minder gepensioneerden van 55 tot 65 jaar

Het aandeel gepensioneerden onder de bevolking van 55 tot 65 jaar neemt sinds 2006 af. Vorig jaar was 15 procent van alle 55- tot 65-jarigen met pensioen, in 2006 was dat nog 19 procent. Dit komt doordat werknemers de afgelopen jaren langer zijn gaan doorwerken vanwege de versobering van de vervroegde pensioenregelingen. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers steeg van 61 jaar in 2006 naar ruim 63 jaar in 2011.

Aandeel gepensioneerden van 55 tot 65 jaar en pensioenleeftijd van werknemers

Aandeel gepensioneerden van 55 tot 65 jaar en pensioenleeftijd van werknemers

Koos Arts en Ferdy Otten

Bronnen: