Zoekresultaten

35 resultaten voor keyword:daders
35 resultaten voor keyword:daders

Pagina 1 van 2

Artikelen

Ruim helft van vermoorde vrouwen door ex of partner omgebracht

In Nederland kwamen vorig jaar 144 mensen om het leven door moord of doodslag. Ruim de helft van de vermoorde vrouwen wordt omgebracht door een ex of partner. Bij vermoorde mannen is een kennis of...

Artikelen

Monitor Jeugdcriminaliteit 2017

Geregistreerde jeugdcriminaliteit in de periode 2000 tot 2017.

Publicaties
Artikelen

Veel daders zijn zelf ook slachtoffer

Verdachten van criminele activiteiten worden anderhalf keer zo vaak zelf slachtoffer van een delict als personen die nooit verdacht zijn geweest.

Artikelen

Recente afname jeugdcriminaliteit

Vier van de tien jongeren van 12-17 jaar zeggen in 2010 dat ze in de afgeloppen twaalf maanden één of meer delicten hebben gepleegd. Dat is fors minder dan in 2005.

Artikelen

Bijna 8 procent van de jongeren gepest op het internet

Bijna twee derde van de jongeren die vorig jaar te maken hebben gehad met cyberpesten is bekend met de dader. In 2014 is bijna 8 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar geconfronteerd met...

Artikelen

Jongeren zonder startkwalificatie relatief vaak in aanraking met politie

Jongeren zonder startkwalificatie komen beduidend vaker in aanraking met de politie dan jongeren die wel onderwijs op minimaal het niveau van mbo-2 hebben behaald. Vooral werkloze voortijdig...

Artikelen
Artikelen

Monitor Jeugdcriminaliteit 2015

De Monitor jeugdcriminaliteit (MJC) bevat detailinformatie over de ontwikkeling van geregistreerde jeugdcriminaliteit, zoals uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, regio, delict,...

Publicaties
Artikelen
Cijfers

Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties

Sociaaleconomische trends 2014. Mannen die gearresteerd zijn voor een misdrijf hebben gemiddeld een derde minder legale inkomsten dan mannen die nooit werden gearresteerd. Dit is deels te wijten aan...

Artikelen
Artikelen

1 op de 10 verdachten van misdrijf is buitenlander zonder vast adres

In 2013 is bijna één op de vijf geregistreerde verdachten een buitenlander. Ruim de helft van deze groep, één op de tien verdachten, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in ons land. Denk hierbij...

Artikelen

Uitgaven aan veiligheidszorg groeien sneller dan bbp

In de periode 2002-2008 zijn de uitgaven aan veiligheidszorg gemiddeld met ruim 6 procent per jaar gegroeid. Dat was bijna anderhalf keer zo snel als de gemiddelde groei van het bruto binnenlands...

Artikelen

In grote steden weer meer moorden

In 2007 zijn in Nederland 164 personen van het leven beroofd. Dat zijn er vijf meer dan in 2006.

Artikelen

Jeugdcriminaliteit daalt

Onder 12 tot 23-jarigen daalde het aandeel dat verdachte of dader was van een misdrijf tussen 2007 en 2015 harder dan onder volwassenen. Het aandeel minderjarigen dat zelf aangaf criminaliteit te...

Artikelen

Laagste aantal moorden in 20 jaar

In 2015 kwamen 120 mensen om door moord. De helft van de vermoorde vrouwen is omgebracht door een ex of partner.

Artikelen

Slachtoffers van stalken, 2021, uitbreiding van onderzoek 4747

Deze tabel bevat extra informatie over slachtoffers van stalken onder Nederlanders van 15 jaar en ouder in het jaar 2021.

Cijfers

Minder slachtoffers criminaliteit

In 2015 werd 18 procent van de bevolking slachtoffer van criminaliteit, een procent minder dan in het voorgaande jaar. De daling vond vooral plaats bij vermogensdelicten en vandalisme. Het percentage...

Artikelen