Herziene versie: Geweldsmisdrijven vaker geseponeerd

In het oorspronkelijke webartikel dat op 23 juli 2008 om 09.30 uur is verschenen is uitgegaan van het aantal door het Openbaar Ministerie afgedane strafzaken. Het aantal zaken dat na dagvaarding door het OM is afgedaan door een rechter was in de berekeningen buiten beschouwing gelaten. In deze gewijzigde versie is het totaal aantal afgedane strafzaken, door OM en rechter gezamenlijk, als basis genomen. De onderliggende cijfers zijn niet gewijzigd; wel is de tekst van het artikel aangepast.

In 2007 werden door het Openbaar Ministerie en de rechter samen bijna 50 duizend geweldsmisdrijven afgehandeld. Hiervan werd bijna 19 procent geseponeerd. In 2004 was dit nog 13 procent. Het aandeel sepots bij geweldsmisdrijven is hoger dan bij andere misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht. Het totaal aandeel zaken dat het OM seponeert, is sinds 2000 vrijwel stabiel.

Aandeel sepots stabiel

In 2007 deden OM en de rechter samen in totaal bijna 250 duizend strafzaken af. Het OM nam hiervan bijna de helft voor zijn rekening.
Van alle zaken die in 2007 door OM en rechter samen zijn afgehandeld, werd iets meer dan 12 procent geseponeerd: het OM vervolgt de verdachte dan niet, bijvoorbeeld wegens gebrek aan bewijs. Dit aandeel is sinds 2000 vrijwel stabiel. Bijna 30 procent van alle afgehandelde zaken zijn OM-transacties. Dit aandeel neemt toe, vooral door een stijging van het aantal taakstraffen dat het OM oplegt.

Sepots door het Openbaar Ministerie

Sepots door het OM

Steeds meer geweld en vernieling

Het aantal geweldsmisdrijven en vernieling en openbare orde misdrijven is de afgelopen jaren toegenomen. Vormden geweldsmisdrijven in 2000 nog bijna 14 procent van de door rechter en OM afgehandelde zaken, in 2007 was dit toegenomen tot bijna 20 procent. De vernieling en openbare orde misdrijven stegen in dezelfde periode van 12 tot 15 procent.

De grootste groep misdrijven betreft nog steeds vermogensmisdrijven. In 2007 was dit een kwart van alle zaken.

Aandeel sepots naar soort misdrijf

Aandeel seports naar soort misdrijf

Vooral geweldsmisdrijven vaak geseponeerd

Van de ruim 50 duizend geweldsmisdrijven die in 2007 door het OM en de rechter samen werden afgehandeld, seponeerde het OM er ruim 9 duizend. Dit is bijna 19 procent. In 2004 was dit nog 13 procent.

Van het totaal van alle strafzaken werd in 2007 iets meer dan 12 procent geseponeerd.
Bij de geweldsmisdrijven zijn er sinds 2003 relatief veel beleidssepots. In 2007 ging het daarbij in een kwart van de gevallen om medeschuld van het slachtoffer.

Nynke de Lange

Bron: StatLine,

Misdrijven; afdoeningen door het Openbaar Ministerie

Misdrijven; vervolging en berechting