Ruim 6 procent minder winst bij apotheken in 2007

De apotheken in Nederland maakten in 2007 minder winst. Het bedrijfsresultaat van de apotheken gezamenlijk daalde van 385 miljoen euro in 2006 naar 361 miljoen euro in 2007. Deze winstdaling van ruim 6 procent komt doordat in 2007 de lasten harder zijn gestegen dan de opbrengsten.

De totale bedrijfslasten stegen in 2007 met bijna 5 procent ten opzichte van 2006. Dit komt vooral doordat de kosten van grond- en hulpstoffen toenamen. De opbrengsten van de apotheken stegen in dezelfde periode met 4 procent.

Bedrijfslasten en –opbrengsten van apotheken

Bedrijfslasten en –opbrengsten van apotheken

Wel toename van aantal apotheken in 2007

Op 1 januari 2007 waren er 1 280 apotheken in Nederland, die in totaal 1 990 vestigingen hadden. Dat is iets meer dan een jaar eerder, toen er 1 220 apotheken waren met 1 925 vestigingen. Het aantal personen dat bij deze bedrijven werkt, steeg van 25,7 duizend in 2006 naar 26,6 duizend in 2007. Een toename van 3,5 procent. Omgerekend naar voltijdbanen nam de werkgelegenheid bij apotheken toe met 2,3 procent. Dit betekent dat er in 2007 iets meer in deeltijd werd gewerkt dan in 2006.

Werkzame personen bij apotheken

Werkzame personen bij apotheken

Tessa van Zonneveld en Martin Boon

Bron: StatLine, Apotheken; aantal bedrijven, werknemers, exploitatie en investeringen