Imputation of restricted data; applications to business surveys

Thesis Tempelman

Het proefschrift van Caren Tempelman bespreekt verscheidene modellen die zijn ontwikkeld om bedrijfsgegevens, die veelal onderhevig zijn aan verschillende soorten lineaire beperkingen, te imputeren. Een voorbeeld van beperkingen die voorkomen zijn de verschillende bedrijfslasten die moeten optellen tot het totaal bedrijfslasten. Standaard imputatiemethoden zoals 'hot deck'- en regressie-imputatie houden geen rekening met deze verschillende beperkingen in het imputatiemodel.

Proefschrift

Stellingen behorende bij het proefschrift