Grotere winkels en lagere personeelskosten bij succesvolle bedrijven

Succesvolle bedrijven in de detailhandel hebben gemiddeld grotere winkels dan niet-succesvolle branchegenoten. Ook realiseren ze een beter bedrijfsresultaat doordat van elke euro omzet er minder op gaat aan personeel en afschrijvingen.

Winkels van succesvolle bedrijven hebben groter verkoopvloeroppervlakte

De winkels van succesvolle bedrijven in de detailhandel hebben structureel een groter verkoopvloeroppervlakte dan de niet-succesvolle bedrijven. Dit verschil in grootte gaat gepaard met een hogere omzet per winkelvestiging bij succesvolle ondernemingen.
Succesvolle bedrijven beschikken over het algemeen niet alleen over grotere winkels, maar hebben daarnaast ook nog gemiddeld ruim twee keer zo veel winkelvestigingen. Het personeelsbestand van deze bedrijven is dan ook groter dan die van slecht presterende bedrijven. Of succesvolle bedrijven een hoger of juist lager aantal personeelsleden per winkel of per vierkante meter verkoopvloeroppervlakte is echter niet duidelijk aantoonbaar.
De omzetverdeling naar activiteit of afzetkanaal van succesvolle bedrijven vertoont geen verschil met die van niet-succesvolle bedrijven. Van de totale omzet komt een vergelijkbaar percentage uit detailhandelsactiviteiten..Beide groepen gebruiken de verschillende afzetkanalen, waaronder internet, in dezelfde mate. Meer dan 80 procent is nog steeds afkomstig van verkopen via winkels.

Meer brutomarge besteed aan personeel

De brutomarge van zowel de best presterende als de minst presterende bedrijven schommelt tijdens de onderzoeksjaren (2006–2009) rond de 40 procent. Per euro omzet zijn de kosten van de daarvoor benodigde inkopen dus vergelijkbaar.
Een belangrijk onderscheid tussen beide groepen ligt in de kosten die nog uit het verschil tussen omzet en inkoop betaald moeten worden. De succesvolle bedrijven zijn van elke euro omzet gemiddeld 15 cent kwijt aan personele lasten, terwijl dit bedrag bij de niet-succesvolle branchegenoten op 24 cent ligt. Omdat de personele lasten per werknemer vergelijkbaar zijn, wijst dit erop dat er bij succesvolle bedrijven meer omzet per werknemer gerealiseerd wordt.

Gemaakte kosten voor één euro omzet, detailhandel 2009

2012-succesvol-detailhandel-2009-g1

Naast de hogere personeelslasten per euro omzet liggen de afschrijvingen en overige bedrijfslasten bij niet-succesvolle bedrijven ook hoger. De totale kosten van deze bedrijven zijn zodanig dat op elke euro omzet gemiddeld 12 cent toegelegd moet worden. Dat resulteert in een negatief bedrijfsresultaat bij niet-succesvolle bedrijven. Daarentegen houden succesvolle bedrijven na aftrek van de gemaakte kosten gemiddeld 9 cent per euro over.

Egbert Hardeman en Anne-Peter Alberda

Bron: Maatwerktabel
Onderzoeksopzet: verkorte onderzoeksbeschrijving