Zoekresultaten

8 resultaten voor keyword:arbeidsduurverkorting
8 resultaten voor keyword:arbeidsduurverkorting

Gemeenten geven vooral advies na discriminatiemelding

Gemeenten kregen in 2013 meer discriminatiemeldingen van burgers binnen dan in 2011 en kwamen iets vaker in actie naar aanleiding van een klacht. Gemeenten speelden bij de behandeling vooral een...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 08

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Bouwen en wonen, Inkomen en bestedingen, Prijzen

Artikelen

Opnieuw kleine daling werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in april 2011 uit op 392 duizend personen. Dat komt overeen met 5,0 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Metaalbranche maakt meeste gebruik van de deeltijd-WW

In de periode april 2009 tot en met april 2010 hebben 69 duizend werknemers een deeltijd-WW-uitkering ontvangen. Bijna de helft daarvan was werkzaam in de metaal.

Artikelen

Opnieuw forse stijging WW-uitkeringen

Eind derde kwartaal van 2009 zijn er bijna 242 duizend reguliere WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er 21 duizend meer dan een kwartaal eerder. Daarnaast werden 36 duizend uitkeringen betaald op...

Artikelen

Vrouwen motor achter groeiende arbeidsdeelname ouderen

Tussen 1996 en 2008 is de bruto-arbeidsparticipatie van de 50- tot 65-jarigen opgelopen van 42 naar 58 procent.

Artikelen
Artikelen
Artikelen