Gemeenten geven vooral advies na discriminatiemelding

Gemeenten kregen in 2013 meer discriminatiemeldingen van burgers binnen dan in 2011 en kwamen iets vaker in actie naar aanleiding van een klacht. Gemeenten speelden bij de behandeling vooral een adviserende rol. Dat blijkt na analyses door het Centraal Bureau voor de Statistiek op gegevens van antidiscriminatiebureaus (ADV’s) van gemeenten.

In meer dan de helft van de gevallen kregen klagers van deze bureaus informatie en advies na een melding van discriminatie. Daarmee was de klacht meestal afgehandeld. Een veel kleiner deel van de klachten leidde tot beïnvloeding van beleid, doorverwijzing naar bijvoorbeeld de politie of opvolgend onderzoek door antidiscriminatiebureaus van gemeenten. Toch gebeurde dat in verhouding meer dan twee jaar eerder.

Het jaar 2012 is uit de vergelijking weggelaten omdat 21 gemeenten geen gegevens over discriminatiemeldingen over dat jaar hebben ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Elke gemeente moet samenwerken met een ADV om burgers bijstand en advies te bieden. De cijfers over 2014 worden nog aangeleverd door gemeenten.

Aantal meldingen omhoog

In 2013 kregen gemeenten in totaal 7 235 meldingen binnen, tegen 6 794 in 2011. In 35 van de 408 gemeenten kwam geen enkele melding binnen. Amsterdam was koploper met 865 discriminatiemeldingen. In 55,8 procent van de gevallen, 3 518 keer, handelden gemeenten de klacht af door het geven van advies en informatie. Overigens kan een melding op meerdere manieren worden afgehandeld door het ADV, bijvoorbeeld door zowel advies te geven als een eigen onderzoek in te stellen.

Klagers werden in 2013 bij ruim 15 procent van de klachtafhandelingen door de gemeente bijgestaan in een vervolgprocedure. Dat is iets minder dan de 16,5 procent uit 2011. Ruim 8 procent van de klachten werd door antidiscriminatiebureaus van gemeenten gebruikt om beleid te beïnvloeden, tegen 4,8 procent twee jaar eerder. Van alle klachtafhandelingen leidde in 2013 6,8 procent tot eigen onderzoek van antidiscriminatiebureaus, tegen 4,5 procent in 2011. Gemeentelijke bemiddeling kwam in 2011 juist vaker voor dan in 2013. Dat aandeel daalde van 7,1 naar 4,7 procent.

ADV’s werken op lokaal niveau samen met het Openbaar Ministerie en de politie. Recentelijk bleek dat het OM jaarlijks meer aangiftes krijgt met betrekking tot discriminatie. Het aantal aangiftes dat daadwerkelijk door het OM in behandeling werd genomen, daalde juist. Vandaag behandelen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken in de Tweede Kamer de aanpak van discriminatie.

Bronnen: