Opnieuw forse stijging WW-uitkeringen

Eind derde kwartaal van 2009 zijn er bijna 242 duizend reguliere WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er 21 duizend meer dan een kwartaal eerder. Daarnaast werden 36 duizend uitkeringen betaald op grond van de deeltijd-WW. Dat is een toename van 17 duizend in drie maanden. In het derde kwartaal 2009 werd 1 miljard euro aan WW-uitkeringen uitbetaald en 72 miljoen aan deeltijd-WW.

Uitkeringen WW en deeltijd-WW

Uitkeringen WW en deeltijd-WW

Uitgaven WW met bijna 400 miljoen gestegen

In het derde kwartaal van 2009 werd 1 miljard uitgegeven aan 242 duizend WW-uitkeringen. Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder is dat bijna 400 miljoen euro meer. Op grond van de regeling voor deeltijd-WW  is in het derde kwartaal  72 miljoen euro uitgekeerd. Sinds de regeling van start ging is 86 miljoen uitbetaald. In juli zijn de toelatingscriteria voor de deeltijd-WW verscherpt en is het beschikbare budget verhoogd naar 950 miljoen euro.

Uitgaven aan WW-regelingen

Uitgaven aan WW-regelingen

36 duizend deeltijd-WW-uitkeringen

Eind september 2009 werkten er 36 duizend medewerkers tijdelijk minder dankzij een deeltijd-WW-uitkering. In totaal zijn er tot en met september 42 duizend werknemers in de deeltijd-WW gekomen en is van 5 duizend werknemers de uitkering weer beëindigd. De deeltijd-WW is vanaf 1 april 2009 van kracht en is de opvolger van de bijzondere regeling werktijdverkorting. Beide regelingen zijn ingesteld om de toenemende werkloosheid af te remmen.

Werktijdverkorting volledig benut

Bijna 900 bedrijven hebben een beroep op de regeling voor werktijdverkorting gedaan. Daarmee hebben 50 duizend medewerkers voor wie tijdelijk geen werk was een WW-uitkering gekregen. In de eerste zes maanden van 2009 werd ongeveer 200 miljoen uitgekeerd aan de Werktijdverkorting. 

Linda Peters en Harrie Hartman

Bron: