Metaalbranche maakt meeste gebruik van de deeltijd-WW

In de periode april 2009 tot en met april 2010 hebben 69 duizend werknemers een deeltijd-WW-uitkering ontvangen. Bijna de helft daarvan was werkzaam in de metaal. In deze branche waren er gemiddeld 26 deeltijd-WW-uitkeringen per bedrijf dat gebruik maakt van de regeling.

Ook in handel en zakelijke dienstverlening veel deeltijd-WW

De metaalbranche heeft verreweg het meest gebruik gemaakt van de deeltijd-WW. In deze branche hebben 30 duizend werknemers deeltijd-WW ontvangen. Dat was 43 procent van het totale aantal. Andere branches met een groot aandeel werknemers in de deeltijd-WW zijn de groot- en detailhandel (12 procent) en de zakelijke dienstverlening (12 procent).

Slechts een op de zes ontvangers van deeltijd-WW is vrouw. Dit komt door het grote aandeel van de metaalbranche in de deeltijd-WW. Deze branche wordt gedomineerd door mannen. In de metaal is het aandeel vrouwen met 8 procent het laagst. Bij de groot- en detailhandel is het met 37 procent het hoogst.

Aantal werknemers met deeltijd-WW, april 2009-april 2010

Aantal werknemers met deeltijd-WW, april 2009-april 2010

In metaal meeste deeltijd-WW per bedrijf

In de periode april 2009 tot en met april 2010 deden 6,7 duizend bedrijven een beroep op de deeltijd-WW. De branche met het grootste aantal bedrijven die er een beroep op deden is de zakelijke dienstverlening met bijna 1,6 duizend bedrijven. Gemiddeld waren er 11 deeltijd-WW-uitkeringen per bedrijf. In de metaal zijn er gemiddeld de meeste deeltijd-WW-uitkeringen per bedrijf, namelijk 26.

Bedrijven die gebruik maken van deeltijd-WW, april 2009-april 2010

Bedrijven die gebruik maken van deeltijd-WW, april 2009-april 2010

Meeste deeltijd-WW in Noord-Brabant

De meeste werknemers met een deeltijd-WW-uitkering komen uit Noord-Brabant en Gelderland. In Zeeland, Flevoland en de noordelijke provincies wonen relatief weinig deeltijd-WW-ontvangers.

Er zijn grote regionale verschillen in het gebruik van de deeltijd-WW naar branche. Dit hangt samen met de regionale samenstelling van het bedrijfsleven. In Noord-Brabant, Limburg en Overijssel is ongeveer de helft van de deeltijd-WW-ontvangers werkzaam in de metaalbranche. In de Randstadprovincies en Gelderland is er meer variatie over de verschillende branches.

Werknemers met deeltijd-WW naar woonprovincie, april 2009-april 2010

Werknemers met deeltijd-WW naar woonprovincie, april 2009-april 2010

Katja Chkalova

Bron: Deeltijd-WW in beeld, Sociaaleconomische trends, derde kwartaal 2010