Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:ambulante jeugdzorg
12 resultaten voor keyword:ambulante jeugdzorg

Ruim honderdduizend jongeren met jeugdzorg

In 2012 ontvingen 103 duizend jongeren jeugdzorg. Dat komt neer op een aandeel van ongeveer 3 procent. Amsterdam heeft het grootste aantal jongeren in jeugdzorg, Kerkrade is echter de gemeente met...

Artikelen

Jeugdhulpinstellingen naar aantal trajecten, 2015

Aantal jeugdhulpinstellingen naar hun omvang in termen van het aantal geleverde trajecten.

Cijfers

Profielen voor instroom naar jeugdhulp in de gemeente Eindhoven

Binnen de jeugdzorg is preventie belangrijk. Allereerst omdat daarmee veel leed voorkomen kan worden. Daarnaast kan preventie leiden tot een kostenbesparing; als er door een succesvolle preventieve...

Publicaties

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021

Overzicht van alle geleverde jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2021, waarin zowel kenmerken van de jeugdbeschermingstrajecten en jeugdreclasseringstrajecten worden beschreven als kenmerken van...

Publicaties

Duur van afgesloten jeugdhulptrajecten, 2015-2019

Gemiddelde duur van afgesloten jeugdhulptrajecten in de jaren 2015 t/m 2019 per gemeente en jeugdregio, uitgesplitst naar hulpvorm.

Cijfers

Jeugdhulp 2022

Overzicht van alle geleverde jeugdhulp in 2022 waarin zowel kenmerken van de jongeren worden beschreven als kenmerken van de geleverde jeugdhulp.

Publicaties

Jeugdzorg in Borsele, 2012 en 2013

Maatwerktabel over het gebruik van jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg door personen van 0 tot 18 jaar in Borsele, naar 4-positie postcodegebied. Opdrachtgever: gemeente Borsele.

Cijfers

Voorspelmodel voor Jeugdhulp in Den Haag

Ontwikkeling van voorspelmodel Jeugdhulp zonder verblijf, Den Haag.

Cijfers

Daling aantal jongeren met jeugdzorg in 2020

Bijna 1 op de 10 jongeren tot 23 jaar ontving in 2020 jeugdzorg. Hiermee daalde dit aantal voor het eerst sinds de decentralisatie in 2015, waarbij de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de...

Artikelen

Kerncijfers over jeugdzorg, 2015-2020

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente

Cijfers