Ruim honderdduizend jongeren met jeugdzorg

In 2012 ontvingen 103 duizend jongeren jeugdzorg. Dat komt neer op een aandeel van ongeveer 3 procent. Amsterdam heeft het grootste aantal jongeren in jeugdzorg, Kerkrade is echter de gemeente met het hoogste aandeel jongeren met jeugdzorg.

Vaak ambulante jeugdzorg

Bij meer dan de helft van de jongeren met jeugdzorg ging het om ambulante jeugdzorg (57,8 duizend jongeren). Ondertoezichtstelling kwam ook veel voor (39,4 duizend jongeren). Verder ontvingen ongeveer 20 duizend jongeren pleegzorg.

Jongeren met jeugdzorg naar zorgvorm, 2012

Jongeren met jeugdzorg naar zorgvorm, 2012

Een kwart van de jongeren ontving in 2012 twee verschillende zorgvormen en 15 procent ontving drie of meer vormen van zorg. Zo ontvingen bijna 15 duizend jongeren naast een ondertoezichtstelling ook ambulante jeugdzorg. Een andere veel voorkomende combinatie is voogdij en pleegzorg (ruim 5,5 duizend jongeren).

Hoogste aantal in grote steden

Op dit moment is de jeugdzorg provinciaal gefinancierd. Per 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid over naar de gemeenten. Amsterdam telde in 2012 de meeste jongeren met jeugdzorg (7,5 duizend). Daarna volgen Rotterdam met 5,5 duizend, Den Haag met 3,8 duizend en Utrecht met 2 duizend jongeren.

Hoogste aandeel niet in grote steden

Als gerelateerd wordt aan het aantal jongeren in een gemeente, dan ontving in Amsterdam 4,9 procent van de jongeren jeugdzorg, maar hadden Kerkrade (6,5 procent), Den Helder (5,9 procent) en Heerlen (5,7 procent) relatief de meeste jongeren in jeugdzorg. In Tubbergen,  Blaricum en De Wolden lag dit aandeel juist laag, onder de 1 procent. Voor heel Nederland gaat het om 2,9 procent.

Aandeel jongeren t/m 18 jaar met jeugdzorg, per gemeente, 2012

Aandeel jongeren t/m 18 jaar met jeugdzorg, per gemeente, 2012

Meer jongens dan meisjes in jeugdzorg

Van alle jongeren die in 2012 jeugdzorg ontvingen, is 57 procent jongen. De gemiddelde leeftijd voor zowel jongens als meisjes met jeugdzorg is 12 jaar.

Jongeren met jeugdzorg naar geslacht en leeftijd, 2012

Jongeren met jeugdzorg naar geslacht en leeftijd, 2012

Rudi Bakker en Marc Aaldijk

Bron: StatLine,