Zoekresultaten

86 resultaten voor keyword:Sint Eustatius
86 resultaten voor keyword:Sint Eustatius

Pagina 1 van 4

Bevolking Sint-Eustatius naar beneden bijgesteld

Sint-Eustatius telde 3,2 duizend inwoners aan het begin van 2016.

Artikelen

Papiaments de meest gesproken taal op Bonaire, en Engels op Saba en Sint Eustatius

Op Bonaire spreken de meeste mensen Papiaments. Op Sint Eustatius en op Saba spreken de mensen vooral Engels. Voor een klein deel van de bevolking is Nederlands de voertaal.

Artikelen

Toename in koopkracht Sint-Eustatius in 2015

De koopkracht van de bevolking in Sint-Eustatius steeg in doorsnee met 4,4 procent in 2015.

Artikelen
Artikelen

Levensverwachting in Caribisch Nederland verschilt weinig met Nederland

Dit artikel beschrijft de berekeningswijze en de uitkomsten van de levensverwachting voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die sinds 2010 als drie bijzondere gemeenten deel zijn van Nederland....

Artikelen

Inkomen van huishoudens met kinderen jonger dan 18 jaar

Deze tabel geeft het besteedbaar huishoudensinkomen van huishoudens met minimaal 1 kind jonger dan 18 jaar. De tabel is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het jaar 2016.

Cijfers

Caribisch Nederland

Dossier Caribisch Nederland.

Overig

The Caribbean Netherlands in figures

Het boek ‘The Caribbean Netherlands in figures’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving (Bonaire,...

Publicaties

The Caribbean Netherlands in figures 2013

Het boek ‘The Caribbean Netherlands in figures’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving (Bonaire,...

Publicaties

Bbp van Caribisch Nederland gestegen in 2015

De stijging van het bbp was met 3,0 procent het grootst op Bonaire.

Artikelen

Caribisch Nederland: 57 procent werkenden Antilliaans

In 2018 was 57 procent van de werkenden van 15 tot 75 jaar op Caribisch Nederland geboren op een van de eilanden van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba.

Artikelen

Bevolking Caribisch Nederland vrijwel gelijk gebleven

Sint-Eustatius telde op 1 januari 2016 minder inwoners dan in 2015, Bonaire en Saba meer

Artikelen

Economie Sint Eustatius krimpt, op Bonaire groei

De waarde van het bbp is op twee van de drie eilanden van Caribisch Nederland gestegen.

Artikelen

Stijging consumentenprijzen op Bonaire afgenomen

In het eerste kwartaal van 2019 waren de consumentenprijzen op Bonaire 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. In 2018 stegen de consumentenprijzen nog 3,4 procent.

Artikelen

Stijging aantal bezoekers Bonaire in derde kwartaal

Het aantal bezoekers dat per vliegtuig naar Caribisch Nederland kwam, is in het derde kwartaal van 2021 bijna verdrievoudigd vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Bbp hoger op Bonaire, lager op Sint Eustatius en Saba

Het volume van het bruto binnenlands product van Caribisch Nederland is in 2016 gestegen met 1,4 procent. Niet op alle drie de eilanden was sprake van groei. Op Bonaire groeide het volume van het bbp...

Artikelen

Economische krimp op Bonaire en Saba in 2017

In 2017 is het volume van het bruto binnenlands product (bbp) op Bonaire en Saba met respectievelijk 1,3 en 1,4 procent gedaald.

Artikelen

Trends in the Caribbean Netherlands 2018

Nieuwe editie van Trends in the Caribbean Netherlands 2018 met de belangrijkste cijfers over economie en maatschappij van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Publicaties

Trends in the Caribbean Netherlands 2016

‘Trends in the Caribbean Netherlands 2016’ bevat cijfers over Caribisch Nederland

Publicaties

Trends in the Caribbean Netherlands 2017

Het boek ‘Trends in the Caribbean Netherlands 2017’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers

Publicaties

Trends in the Caribbean Netherlands 2015

Het boek ‘Trends in the Caribbean Netherlands 2015’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving...

Publicaties

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2019-2050

Buitenlandse migratie is de belangrijkste component van de bevolkingsontwikkeling op de drie eilanden.Aanvankelijk zal het inwonertal groeien om daarna te stagneren; deze stagnatie kan zelfs leiden...

Publicaties