Zoekresultaten

100 resultaten voor keyword:Sint Eustatius
100 resultaten voor keyword:Sint Eustatius

Pagina 1 van 4

Koopkrachtverlies Caribisch Nederland in 2022

De koopkracht in Caribisch Nederland daalde in 2022 mede door de hoge inflatie. Op Bonaire ging de bevolking er 4,2 procent op achteruit ten opzichte van 2021, op Sint Eustatius 3,3 procent en op...

Artikelen

Bevolking Caribisch Nederland in 2023 met bijna duizend toegenomen

Op 1 januari 2024 telde Caribisch Nederland 30 397 inwoners. Dat zijn er 979 (3 procent) meer dan een jaar eerder. De toename komt voor een groot deel doordat de bevolking op Bonaire groeide,...

Artikelen

1 op de 5 inwoners Bonaire zegt moeilijk rond te kunnen komen

In 2021 zei ongeveer 20 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder op Bonaire en Saba moeilijk rond te komen van hun inkomen. Op Sint Eustatius was dit meer, ruim 30 procent.

Artikelen

The Caribbean Netherlands in numbers 2023

The Caribbean Netherlands in numbers 2023 biedt een overzicht van de laatste cijfers over de Caribisch Nederlandse samenleving.

Publicaties

CBS meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2024-2028

Dit meerjarenprogramma legt op hoofdlijnen vast welke werkzaamheden het CBS met betrekking tot het statistisch werkprogramma over Caribisch Nederland zal uitvoeren in de periode 2024-2028.

Publicaties
Cijfers

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Bbp, Caribisch Nederland Bonaire, Saba, St Eustatius

Cijfers

Economie Bonaire groeide met bijna 12 procent in 2021

Na de grote krimp van 8,4 procent in 2020 is de economie van Bonaire met 11,7 procent gegroeid in 2021. Op Sint Eustatius groeide de economie met 21,1 procent, ondanks dat het toerisme nauwelijks was...

Artikelen

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp) per inwoner

Bruto binnenlands product (bbp) per inwoner van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en voor heel Caribisch Nederland.

Cijfers

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2023-2050

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2023-2050

Artikelen

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, bedrijfstakken SBI 2008, Caribisch Nederland

Cijfers

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, geboorteland

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, geboorteland, Caribisch Nederland

Cijfers

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, Caribisch Nederland

Cijfers

Inflatie lager op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

In het eerste kwartaal van 2023 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 4,5 procent duurder dan een jaar eerder. Op Sint Eustatius was de inflatie 8,0 procent, op Saba 7,0 procent.

Artikelen

Bevolking Caribisch Nederland in 2022 met bijna 1,7 duizend toegenomen

Bevolking Caribisch Nederland in 2022 met bijna 1,7 duizend toegenomen

Artikelen

Inflatie daalt op Bonaire, blijft stabiel op Sint Eustatius en Saba

In het vierde kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 8,1 procent duurder dan een jaar eerder. In het derde kwartaal was de inflatie 12,2 procent.

Artikelen

Caribisch Nederland in cijfers 2022

Webpublicatie en boekwerk over Caribisch Nederland: Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Publicaties

Inflatie Caribisch Nederland loopt verder op

In het derde kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 12,2 procent duurder dan een jaar eerder.

Artikelen

Economie Bonaire in 2020 met ruim 8 procent gekrompen

De economische krimp op Bonaire bedroeg 8,4 procent in 2020. Dit is de grootste daling sinds het begin van de reeks in 2012.

Artikelen

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2022-2050

bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland 2022-2050

Artikelen

Caribisch Nederland; overlast in buurt, persoonskenmerken

Fysieke verloedering, Sociale overlast, Verkeersoverlast Geslacht, Leeftijd, Opleidingsniveau

Cijfers

Inflatie Caribisch Nederland stijgt verder

In het tweede kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 9,4 procent duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was de inflatie nog 9,2 procent.

Artikelen

Bevolking Caribisch Nederland in 2021 met ruim 900 toegenomen

Bevolking Caribisch Nederland in 2021 met ruim 900 toegenomen, Saba, Bonaire, Sint-Eustatius

Artikelen

Inflatie Caribisch Nederland stijgt

In het eerste kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 9,9 procent duurder dan een jaar eerder. Op Sint Eustatius stegen de prijzen op jaarbasis met 4,9 procent. Op Saba...

Artikelen

Internationale goederenhandel Bonaire een vijfde hoger in 2021

Op Bonaire lagen de invoerwaarde en uitvoerwaarde van goederen in 2021 een vijfde hoger dan in 2020.

Artikelen