Zoekresultaten

201 resultaten voor keyword:Dossier Nederland regionaal
201 resultaten voor keyword:Dossier Nederland regionaal

Pagina 1 van 9

Wijk- en buurtkaart 2009

De wijk- en buurtkaart 2009 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shapeformaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde...

Overig

Demografische kerncijfers per gemeente 2001

De publicatie bevat enkele overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

Publicaties
Artikelen
Overig

Kaarten regionale indelingen 2003

De kaarten van de regionale indelingen zijn op papier en digitaal beschikbaar. Het gaat om de provincies, COROP-gebieden en economisch-geografische gebieden.

Artikelen
Overig
Publicaties

Gebiedsdynamiek of gebiedsdynamiet

Dit artikel bespreekt in kort bestek de indeling van Nederland in provincies en gemeenten, en gaat in op de consequenties van gebiedswijzigingen voor de regionale statistiek. Het is eerder verschenen...

Artikelen

Beperkte ontwikkelingen in de aandachtswijken

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2011

Artikelen

Op veel terreinen verbeteringen in de aandachtswijken

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2010

Artikelen

Demografische kerncijfers per gemeente 2002

De publicatie bevat enkele overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

Publicaties

Informatie op buurtniveau: de woonomgeving van allochtonen

Uit de kerncijfers wijken en buurten 2001 blijkt dat zes van de tien Nederlandse wijken met de meeste allochtonen in Den Haag liggen. Wijken met een hoog aandeel allochtonen vallen op door de hoge...

Artikelen
Artikelen