Zoekresultaten

179 resultaten voor keyword:Dossier Nederland regionaal
179 resultaten voor keyword:Dossier Nederland regionaal

Pagina 1 van 8

Productieproces; bedrijfstak en regio, nationale rekeningen

Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeidsvolume Bedrijfstakken (SBI2008), regio's

Cijfers

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Cijfers

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Immi - en emigratie van personen naar land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht voor Nederland

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2016

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2018

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Caribisch Nederland; wonen, duurzame consumptiegoederen, vervoermiddelen

Type woning, duurzame consumptiegoederen en vervoermiddelen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Cijfers

Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen 1997-2020

Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen. Naar Landsdeel, Provincie, COROP, Gemeente.

Cijfers

Kaarten regionale indelingen 2019

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit.

Artikelen

Kerncijfers wijken en buurten 2015

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kaarten regionale indelingen 2018

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit.

Artikelen

Factsheet Urban Data Center Heerlen

Factsheet Heerlen voor de opening van het Urban Data Center Heerlen (UDC)

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2017

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit.

Artikelen

Woningprijzen op Bonaire in 2015 gedaald

De verkoopprijzen van woningen op Bonaire daalden in 2015 met bijna 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. In 2013 en 2014 bleven de prijzen nagenoeg gelijk in vergelijking met een jaar eerder....

Artikelen

Meer mensen vertrekken uit grote stad

In 2015 verhuisden meer mensen uit de grote steden naar elders in Nederland. Vaak naar dichtbijgelegen gemeenten. Grote steden groeiden vooral door immigratie.

Artikelen

Handelstekort Bonaire neemt in 2015 met bijna een kwart toe

Het handelstekort van Bonaire is in 2015 met bijna een kwart opgelopen. Bonaire importeerde veel meer, terwijl de export juist lager was dan in 2014. Ook Saba en Sint-Eustatius hadden een groter...

Artikelen

Inkomen Caribisch Nederland hoogst op Sint-Eustatius

Het doorsnee besteedbaar inkomen in Caribisch Nederland was in 2013 het hoogst in Sint-Eustatius (26 duizend dollar), gevolgd door Saba (23 duizend dollar) en Bonaire (23 duizend dollar). Ook de...

Artikelen

Aantal boerderijen in Flevoland daalt minder snel dan elders

De dertigjarige provincie Flevoland speelt een belangrijke rol in de Nederlandse landbouw. Het aantal landbouwbedrijven is er met dertig procent veel minder hard gekrompen dan in de rest van...

Artikelen

In vijf jaar tijd ruim 3 duizend Nederlanders verhuisd naar Caribisch Nederland

Tussen 2010 en 2014 verhuisden 3,4 duizend inwoners van het Europese deel van Nederland naar een van de drie eilanden van Caribisch Nederland. Andersom verruilden 2,5 duizend mensen Caribisch...

Artikelen

Saba 10 procent en Sint Eustatius 7 procent duurder dan Bonaire

In 2015 zijn de consumentenprijzen op Saba 10 procent hoger dan op Bonaire. Op Sint Eustatius is dit 7 procent. Bij de vorige prijsniveaumeting in 2010 waren inwoners van Saba 8 procent en die van...

Artikelen

Negatieve inflatie in Caribisch Nederland

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) is op de drie eilanden van Caribisch Nederland in het derde kwartaal van 2015 negatief. Op Bonaire en Sint-Eustatius was dat al zo in de eerste twee...

Artikelen

Inkomen Caribisch Nederland hoogst op Sint-Eustatius

Het doorsnee besteedbaar inkomen in Caribisch Nederland lag in 2012 het hoogst in Sint-Eustatius (27 duizend dollar), gevolgd door Saba (24 duizend dollar) en Bonaire (23 duizend dollar).

Artikelen

Inflatie Caribisch Nederland daalt verder

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) op alle drie de eilanden van Caribisch Nederland is in het tweede kwartaal van 2015 verder gedaald. Op Bonaire en Sint-Eustatius was de inflatie...

Artikelen

Inflatie op Caribisch Nederland opnieuw gedaald

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) op Caribisch Nederland is in het eerste kwartaal van 2015 opnieuw gedaald. Op Bonaire en Sint-Eustatius was de inflatie zelfs negatief. Het is de...

Artikelen

Inflatie Caribisch Nederland opnieuw gestegen

De inflatie in Caribisch Nederland ging in het tweede kwartaal van 2014 flink omhoog, net als in het eerste kwartaal. Na een periode van extreem hoge inflatie in 2011 begonnen de prijzen op de...

Artikelen