Bijna 120 duizend inwoners erbij in eerste helft 2022

Opnieuw is het vandaag druk in het Vondelpark Het mooie weer trekt vooral veel jeugd aan die genietend van de zon en een drankje bij elkaar zit..
© Hollandse Hoogte / Nico Garstman
De bevolking van Nederland is in het eerste halfjaar van 2022 met 119,9 duizend inwoners gegroeid. Dat is een sterke groei voor een eerste halfjaar. Vooral het aantal immigranten was hoog. 4 op de 10 immigranten kwamen uit Oekraïne, maar ook uit andere landen vestigden zich meer mensen in Nederland. Het aantal kinderen dat werd geboren was lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In de eerst helft van het jaar vestigden zich 195,2 duizend immigranten in Nederland en verhuisden 72,3 duizend emigranten naar het buitenland. Daardoor kwamen er 122,9 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie. Dit is vier keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. De totale bevolkingsgroei kwam wat lager uit doordat het aantal sterfgevallen groter was dan het aantal kinderen dat werd geboren. Begin juli telde Nederland ruim 17,7 miljoen inwoners.

Bevolkingsontwikkeling, eerste halfjaar
Groep2018 (x 1 000)2019 (x 1 000)2020 (x 1 000)2021 (x 1 000)2022* (x 1 000)
Geboren82,082,281,686,581,1
Overleden80,977,286,283,984,2
Immigratie101,3113,490,793,6195,2
Emigratie70,472,667,963,772,3
Bevolkingsgroei32,045,818,232,5119,9
* voorlopige cijfers

Minder kinderen geboren

In het eerste halfjaar van 2022 werden 81,1 duizend kinderen geboren. Dit zijn er 5,4 duizend minder dan in de eerste helft van 2021. Het aantal sterfgevallen was vergelijkbaar met vorig jaar. Er overleden 84,2 duizend mensen. Vooral in het tweede kwartaal van 2022 was er in de meeste weken sprake van oversterfte.

De natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) kwam hierdoor in het eerste en in het tweede kwartaal negatief uit. Dat is ongebruikelijk voor een tweede kwartaal. Alleen in 2020, toen de sterftepiek van de eerste coronagolf in april viel, was dat ook het geval.

Natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte), per kwartaal
JaarKwartaalNatuurlijke aanwas (x 1 000)
2017Eerste kwartaal-2,1
2017Tweede kwartaal6,3
2017Derde kwartaal11,0
2017Vierde kwartaal4,5
2018Eerste kwartaal-5,8
2018Tweede kwartaal7,0
2018Derde kwartaal10,4
2018Vierde kwartaal3,6
2019Eerste kwartaal-0,6
2019Tweede kwartaal5,6
2019Derde kwartaal10,7
2019Vierde kwartaal2,1
2020Eerste kwartaal-2,7
2020Tweede kwartaal-1,9
2020Derde kwartaal9,6
2020Vierde kwartaal-5,0
2021Eerste kwartaal-2,7
2021Tweede kwartaal5,3
2021Derde kwartaal10,2
2021Vierde kwartaal-4,3
2022*Eerste kwartaal-2,9
2022*Tweede kwartaal-0,2
* voorlopige cijfers

Twee keer zoveel immigranten als in 2021

In het eerste halfjaar van 2022 vestigden zich vooral meer immigranten van buiten de Europese Unie in Nederland in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze groep bestaat voor 55 procent uit vluchtelingen die sinds de Russische invasie in Oekraïne naar Nederland zijn gekomen. Uit andere landen, binnen en buiten de EU, kwamen ook meer migranten naar Nederland. Dit waren er ook meer dan in dezelfde periode van 2019, toen zich een recordaantal immigranten in Nederland vestigde.

Na migranten met een herkomst in Oekraïne vormden Syriërs de tweede groep, gevolgd door mensen uit Turkije en India. Poolse migranten kwamen op de vijfde plaats.

Migratie naar geboorteland, eerste halfjaar
SoortLand2018 (x 1 000)2019 (x 1 000)2020 (x 1 000)2021 (x 1 000)2022* (x 1 000)
ImmigratieNederland ¹⁾15,415,615,212,111,1
ImmigratieEU ²⁾37,943,438,638,645,5
ImmigratieOverig47,954,436,942,9138,6
EmigratieNederland ¹⁾18,117,512,614,018,1
EmigratieEU ²⁾25,928,530,827,629,3
EmigratieOverig26,426,624,522,225,0
* voorlopige cijfers 1) incl. in het buitenland geboren met Nederlandse ouders 2) EU zonder Verenigd Koninkrijk

Emigratie weer aangetrokken

Ook de emigratie was in de eerste helft van 2022 hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, maar deze nam minder toe dan de immigratie. De toename van de emigratie komt deels doordat een deel van de migranten uit Oekraïne Nederland inmiddels weer verlaten heeft.

Ook het aantal in Nederland geboren inwoners dat emigreert is in 2022 weer aangetrokken. Deze groep emigranten nam flink af tijdens de eerste coronagolf, waardoor het migratiesaldo in 2020 positief was: er emigreerden minder in Nederland geboren migranten dan er terugkwamen. Inmiddels is het aantal vertrekkers weer groter dan het aantal dat weer terugkeert. In de eerste helft van 2022 vertrokken per saldo 7 duizend inwoners die in Nederland zijn geboren, ruim 3,5 keer zoveel als in dezelfde periode van 2021.