Zoekresultaten

922 resultaten voor keyword:macro-economie
922 resultaten voor keyword:macro-economie

Pagina 36 van 37

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Consumenten veel minder somber over de economie

Het consumentenvertrouwen is in augustus 2009 sterk gestegen. De indicator klom van -24 in juli naar -17 in augustus. De consumenten zijn vooral over de economie in de komende twaalf maanden veel...

Artikelen

CO2-emissies in eerste kwartaal 2011 flink afgenomen

In het eerste kwartaal van 2011 is 5,9 procent minder CO2 uitgestoten door Nederlandse economische activiteiten dan in het hetzelfde kwartaal in 2010. De economie groeide juist met 2,8 procent. Dit...

Artikelen

CO2-emissies redelijk stabiel gebleven in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2011 is 1,0 procent minder CO2 uitgestoten door Nederlandse economische activiteiten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie groeide in het derde kwartaal...

Artikelen

Conjunctuurbeeld nauwelijks veranderd

Het conjunctuurbeeld was eind januari 2012 ongeveer hetzelfde als eind december 2011. Verbeteringen en verslechteringen hielden elkaar nagenoeg in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de...

Artikelen

Economie krimpt met 0,6 procent

In het vierde kwartaal van 2011 kromp de Nederlandse economie met 0,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het derde kwartaal was er nog sprake van een groei van 1,1 procent....

Artikelen

Economie 1,1 procent gekrompen

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2012 met 1,1 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen

Economie groeit 0,3 procent in vierde kwartaal

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2015 met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt CBS. Dat is vooral te danken aan de investeringen en de uitvoer.

Artikelen

Beeld economie verbetert gestaag

Net als in de voorgaande maanden staan bijna alle bepalende seinen voor de stand van de Nederlandse economie op groen, meldt CBS. De meeste indicatoren in de CBS Conjunctuurklok van half februari...

Artikelen

CO2-emissies transportsector in tweede kwartaal 2011 toegenomen

In het tweede kwartaal van 2011 is 2,5 procent minder CO2 uitgestoten door Nederlandse economische activiteiten dan in het hetzelfde kwartaal in 2010. De economie groeide juist met 1,5 procent. Dit...

Artikelen

Minder CO2-uitstoot door krimp zware industrie

In het derde kwartaal van 2013 is 1,2 procent minder CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het verschil in weer komt deze daling in...

Artikelen

CO2-emissies in vierde kwartaal fors lager

In het vierde kwartaal van 2012 is 3,2 procent minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie kromp in het vierde kwartaal met 0,9 procent op jaarbasis.

Artikelen

Extra indicatoren voor de Economische radar duurzame-energiesector

Dit addendum is een aanvulling op de Radar duurzame-energiesector. Er wordt specifiek gerapporteerd over de internationale relaties en de afschrijvingen van de bedrijven in de duurzame energiesector.

Artikelen

Groeirekeningen; nationale rekeningen 1995-2016

Productiviteit; arbeid; kapitaal; groeirekeningen SBI2008

Cijfers

Statistisch Bulletin nr. 4

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s. Verschijnt vanaf 1-1-2017 maandelijks

Artikelen

Green growth in the Netherlands 2015

Green growth in the Netherlands 2015 beschrijft en analyseert CBS de mate waarin de Nederlandse economie groener wordt.

Publicaties

Kwaliteitsrapportage Milieurekeningen

Kwaliteitsrapportages van milieurekeningen op gebied van milieubelastingen, milieusector, materiaalstromen, energierekeningen en luchtemissies.

Overig

Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio

Kerncijfers vruchtbaarheid naar geslacht, rangnummer uit moeder, leeftijd moeder en burgerlijke staat moeder.

Cijfers

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Arbeidsinkomensquote; toegerekend arbeidsinkomen;beloning van arbeid Bedrijfstak

Cijfers

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; 1972-2016

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van consumenten.

Cijfers

Financiële balansen en transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers