Zoekresultaten

41 resultaten voor keyword:maatschappelijke betrokkenheid
41 resultaten voor keyword:maatschappelijke betrokkenheid

Pagina 2 van 2

Corona sentimentsindicator

De coronacrisis en de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te verminderen, beïnvloeden de Nederlandse samenleving enorm.

Overig

Innovatief onderzoek CBS inspireert datascientists

Voor datascientists is het dan ook dé grote uitdaging om methoden te ontwikkelen die grote hoeveelheden data kunnen ‘vertalen’ naar hoogwaardige statistiek

Artikelen

CBS-collega’s helpen vluchtelingen in crisisnoodopvang

Begin juli van dit jaar vaardigde het kabinet maatregelen uit om de problemen met de opvang van vluchtelingen in Ter Apel aan te pakken.

Artikelen

‘De toekomst van het CBS in Limburg ligt in Heerlen’

Een geboren en getogen Limburger is hij en duidelijk trots op zijn roots.

Artikelen

Regionale Monitor Brede Welvaart centraal bij bevorderen veerkracht Limburg

In het najaar van 2020 verscheen de eerste versie van de regionale Monitor Brede Welvaart

Artikelen

Hoeveel mensen zijn hier nu?

Het CBS doet onderzoek naar de bruikbaarheid van nieuwe bronnen

Artikelen

CBS Jaarplan 2023

In dit jaarplan staat beschreven welke statistieken het CBS in 2023 zal maken en publiceren. Daarnaast blijft het CBS onderzoek doen naar nieuwe methoden en databronnen om ook in de toekomst...

Publicaties

Religie en sociale cohesie

Participatie en vertrouwen bij niet-religieuzen, rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.

Publicaties

Directeur-Generaal Angelique Berg: ‘Maatschappelijke opgaven centraal’

Op 10 maart van dit jaar heeft de ministerraad ingestemd met het nieuwe Meerjarenprogramma van het CBS voor de periode 2024-2028.

Artikelen

Hoeveel bezoekers zijn er op Koningsdag in Amsterdam?

Koningsdag is één van de belangrijkste nationale feestdagen in Nederland. Overal in het land worden Koningsdagactiviteiten georganiseerd, zoals vrijmarkten, festivals en Koningsnachtfeesten.

Artikelen

Zicht op gebruikers van de website MijnOverheid

Post van de overheid digitaal ontvangen in de Berichtenbox, bekijken welke gegevens er bij overheidsorganisaties geregistreerd staan, of de status van een vergunningsaanvraag volgen, steeds meer...

Overig

Regionale Monitor Brede Welvaart: rijker en completer beeld van regio’s

Op 5 december 2022 is de derde versie van de regionale Monitor Brede Welvaart verschenen.

Artikelen

Hulp voor ziekenhuis in Gambia na avontuurlijke reis

Op 22 oktober van dit jaar vertrok een colonne van 52 deelnemers met 23 auto’s en 2 motoren vanuit Zwijndrecht naar Gambia.

Artikelen

Politieke betrokkenheid in Nederland

Ontwikkeling en beschrijving van politieke betrokkenheid van Nederlanders en verschillen tussen bevolkingsgroepen

Artikelen

Wie zijn de gebruikers van MijnOverheid?

Steeds meer overheidszaken kunnen tegenwoordig digitaal geregeld worden via MijnOverheid. Zo kun je via MijnOverheid persoonlijke gegevens inzien en post van de overheid ontvangen in de Berichtenbox.

Overig

Welzijn; gelukkig en tevreden, persoonskenmerken vanaf 1997

Geluk en tevredenheid met het leven Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, migratieachtergrond

Cijfers