CBDS promoot internationale kennisuitwisseling

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
Met het Center for Big Data Statistics (CBDS) speelt het CBS in op twee belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen: de steeds groter wordende vraag naar realtime en regionale statistieken - Urban Data - en het maken van nieuwe statistieken met nieuwe databronnen waaronder Big Data. Daarbij is samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise met nationale en internationale partners van groot belang.

Verrijking

Sofie De Broe is wetenschappelijk directeur van het CBDS en hoofd methodologie bij het CBS in Heerlen. Zij maakt zich binnen en buiten het CBS sterk voor uitwisseling van kennis en ervaring door het stimuleren van mobiliteit onder het personeel. ‘Ik ben er altijd een groot voorstander van geweest. Ik promoot het in mijn team, maar ook in vergaderingen met het Europese statistiekbureau Eurostat. Een periode bij een andere organisatie werken - in Nederland of daarbuiten - is een verrijking en houdt je flexibel.’ Bij het CBDS zijn inmiddels meer dan 40 nationale en internationale organisaties aangesloten, van TNO tot de Wereldbank en van universiteiten tot hogescholen. Onderzoekers van deze organisaties hebben in het afgelopen jaar het CBDS bezocht en omgekeerd.

Innovatietraject

Statistische bureaus uit diverse delen van de wereld maken eveneens deel uit van het samenwerkende partnernetwerk. Zo ook het statistiekbureau van Noorwegen. Bart Buelens, methodoloog, ging er aan de slag met een big data-onderzoek. ‘Begin 2017 heeft het CBDS een samenwerkingsovereenkomst met het Noorse statistiekbureau getekend. Daarin staat dat uitwisseling van personeel één van de doelstellingen is. Statistics Norway is al een aantal keren op bezoek geweest bij het CBDS. Net zoals wij zijn ook zij bezig met een innovatietraject en met big data. Voor dat laatste waren zij op zoek naar een ervaren methodoloog om data van een supermarktketen te analyseren. Het gaat om álle aankopen op microniveau van álle winkels over heel Noorwegen. In totaal ongeveer 120 miljoen records per maand.’

Voor het CBDS is samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise met nationale en internationale partners van groot belang

Verkennende analyse

Volgens Buelens is Statistics Norway op zoek naar een alternatief voor het budgetonderzoek. ‘Dat onderzoek is de laatste keer in 2012 gehouden, maar daarna niet meer vanwege een lage respons en slechte kwaliteit. Noorwegen bestudeert nu alternatieve manieren om bestedingen van huishoudens in kaart te brengen. Ik heb daarom een verkennende analyse uitgevoerd op de supermarktgegevens van 1300 winkels van één keten. We hebben gekeken in hoeverre de data van de bonuskaarthouders nuttige informatie opleverden. Die bonuskaarthouders blijken een hele specifieke groep te zijn - vooral mensen van 40 jaar en ouder - die niet voldoende representatief zijn, omdat ze andere aankopen doen dan niet-kaarthouders.’ De beschikbare data van de winkels van de supermarktketen betreffen 30 procent van de totale markt. Voor de overige 70 procent moet dus nog naar aanvullende data worden gezocht. Een PhD-student gaat daar bij Statistics Norway vanaf januari 2018 aan werken.

Bart Buelens

Concreet project

Niet alleen Noorwegen is geïnteresseerd in de kennis en ervaring die bij de sector methodologie en het CBDS zit. ‘Ook Frankrijk en Hongarije hebben interesse getoond in een kennisuitwisseling met het CBDS’, aldus De Broe. ‘Maar de voorwaarde is wel dat er een concreet project met één of meerdere databronnen is.’ Naast uitwisseling van onderzoekers van internationale statistiekbureaus stimuleert De Broe ook dat PhD-studenten en stagiairs uit binnen- en buitenland bij methodologie en het CBDS kennis en ervaring opdoen. ‘Dit wordt georganiseerd door ECHO, een expertisecentrum binnen het CBS waarbij dit onderwerp hoog op de agenda staat. Zij ondersteunen bij het versterken van de strategische relaties met de universiteiten en hogescholen en halen kennis en ervaring binnen op het gebied van data, onderzoek, onderwijs en innovatie.’