CBS maakt nieuw talent snel wegwijs

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Het CBS is een innovatieve organisatie die sterk in ontwikkeling is. Daarom is het statistiekbureau voortdurend op zoek naar nieuw talent op universitair of HBO-niveau. Onlangs ging weer een nieuwe lichting medewerkers aan de slag. Leidinggevenden en collega’s helpen hen om snel wegwijs te worden binnen de organisatie. Daarnaast zorgt een afwisselend CBS-breed introductieprogramma er voor dat nieuwe medewerkers zich al na korte tijd thuis voelen binnen de organisatie.

Maatschappelijk relevant

Lisanne Jong studeerde Algemene Sociale Wetenschappen en Sociology and Social Research aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie liep ze 3 maanden stage bij het team Rechtsbescherming en veiligheid van het CBS. Dat beviel zó goed dat ze na haar afstuderen in mei van dit jaar bij hetzelfde team ging werken. ‘Met mijn studie kan ik de kant van het academisch onderzoek op, maar daar heb ik niet voor gekozen. Ik vind maatschappelijk relevant onderzoek belangrijk en dat kan ik doen bij het CBS.’ De sfeer binnen haar team is goed, ze heeft prettige collega’s. ‘Ik heb één vast aanspreekpunt in het geval ik vragen heb, maar eigenlijk kan ik bij iedereen terecht. Mijn team is een mix van collega’s in verschillende leeftijden en met uiteenlopende werkervaring. Ik houd me bezig met maatwerkopdrachten voor ministeries en onderzoeksinstituten. Erg afwisselend.’

Steekproeven

Rémon Cornelisse studeerde sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte hij als postdoc een aantal jaren bij de universiteit van Southampton in Engeland en bij een Spaans sterrenkundig instituut. Na een baan als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) koos hij voor het CBS. Daar houdt hij zich sinds juni van dit jaar bezig met het trekken van steekproeven voor onderzoeken op sociaal economisch gebied. De start bij het CBS verliep soepel. ‘Iedereen is erg behulpzaam. Als ik vragen heb, kan ik altijd bij mijn collega’s aankloppen. Na een korte inwerkperiode kon ik gelijk aan de slag.’

Introductiecursus

Zowel Cornelisse als Jong namen beiden deel aan het introductieprogramma van het CBS. Degene die namens de afdeling Personeel en Organisatie van het CBS dit programma coördineert is Sandra Duijndam. ‘We zijn er vorig jaar mee gestart. Het doel is dat nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen binnen het CBS en hun kennis in korte tijd goed kunnen benutten. Tijdens het introductieprogramma maken de medewerkers kennis met allerlei aspecten van de CBS-productieketen - van het verzamelen van data tot het uitbrengen van nieuwsberichten - en de bedrijfsvoering. Daarnaast bezoeken ze een informatiemarkt, krijgen ze rondleidingen in beide vestigingen in Den Haag en Heerlen en wonen ze diverse presentaties bij, bijvoorbeeld over innovatie en beveiliging. Ook een workshop over ‘nieuws maken’ behoort tot het programma.’

De opdrachten zijn erg divers en vaak gelinkt aan de strategische agenda van het CBS

Big data

Een belangrijk onderdeel van het introductieprogramma bestaat uit het maken van een groepsopdracht. De opdrachten - vaak afkomstig van het management - zijn erg divers en gelinkt aan de strategische agenda van het CBS. De nieuwe medewerkers kunnen met hun frisse kijk op zaken suggesties voor verandering of verbetering doen. Zo verdiepten Cornelisse en Jong zich in de externe communicatie rond Big Data. Jong: ‘We hebben allerlei CBS’ers over dit onderwerp geïnterviewd en de resultaten via een pitch gepresenteerd. Daarbij was ook de Directeur-Generaal van het CBS aanwezig. Met hem en de overige teams vond een geanimeerde uitwisseling van gedachten en ideeën plaats.’

Innovatie

Cornelisse vond de opdracht interessant, met name omdat het een CBS-brede kijk opleverde. ‘Innovatie is erg belangrijk voor het CBS. We moeten investeren in het binnenhalen en analyseren van nieuwe, externe databronnen. Daarmee zetten we het CBS op de kaart. Daarbij hoort ook het opleiden en aantrekken van nieuw getalenteerd personeel.’ Eén van de suggesties van zijn team was om de innovatiesite van het CBS, waarop het statistiekbureau nieuwe innovatieve producten in wording laat zien, uit te breiden tot een interactief platform. ‘Met likes, comments, blogs en ratings kunnen de beta-producten die op deze site staan sneller en transparanter feedback krijgen van experts binnen en buiten het CBS.’ Deze suggesties zijn inmiddels opgepakt binnen het CBS.

Interesse in werken bij het CBS? Raadpleeg voor de verschillende mogelijkheden: www.werkenbijhetCBS.nl