Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum

Erratum:

Onze inkomensreeks herzien is vanaf jaar 2016. De tabellen hieronder zijn op 24 juni 2024 vervangen door een verbeterde editie. De nieuwste cijfers vindt u vanaf 28 juni 2024 op CN - inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum - SZW - 2021 - 2022 - stabiele populatie
Deze tabellen bevatten gegevens over het aandeel (personen en kinderen in) huishoudens met een besteedbaar huishoudensinkomen onder het ijkpunt voor het sociaal minimum.
Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.