Zoekresultaten

484 resultaten voor keyword:branche
484 resultaten voor keyword:branche

Pagina 1 van 20

Werkzame personen, november 2021

Werkzame personen naar bedrijfstak/branche en grootteklasse bedrijf van de voornaamste werkkring en deeltijdfactor, november 2021

Cijfers

Internationale ambtshandelingen KBvG, 2018, 2019 en 2020

Informatieverzoeken en ten uitvoer gelegde EAPO van leden van branchevereniging KBvG, 2018-2020.

Cijfers

Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010

Overzicht van de omzetontwikkeling, het omzetniveau en het aantal bedrijven in de branche van Uitzend- en uitleenbureaus en van de leden van de NBBU.

Cijfers

KBvG Gerechtsdeurwaarders in Nederland Kerncijfers over eerste helft 2020

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over eerste half jaar van 2020.

Cijfers

Omzet en arbeidsmarkt hovenierssector, 2019

Dit rapport bevat uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG, hoveniers-en groenvoorzieningsbranche over 2019.

Cijfers

VOG-aanvragen naar economische activiteit van het bedrijf, 2014-2018

Er is bepaald wat de economische activiteit van het bedrijf is waarvoor een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is aangevraagd, voor de periode 2014-2018.

Cijfers

Hoeveel mannen en vrouwen werken bij de getroffen branches?

In december 2019 werkten er in totaal zowel 1,1 miljoen mannen als 1,1 miljoen vrouwen in branches die in aanmerking komen voor overheidssteun volgens de zogeheten TOGS-regeling.

Cijfers

Bestelauto's naar eigendom

Bestelauto’s naar type eigenaar op 1 januari

Cijfers

Premieloon verdeling Regeling Overbrugging, 2018

Tabel met het aantal banen en de premieloon verdeling van de werknemers in de doelgroep voor de Regeling Overbrugging naar bedrijfstak, verslagjaar 2018.

Cijfers

Banen naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, dec 2018

Tabellen over het aantal banen van werknemers in december 2018 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

Cijfers

Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q3 2019

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2019

Cijfers

KBvG rapportage 1e halfjaar 2019

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over de eerste helft van 2019.

Cijfers

Online winkelen; kenmerken aankoop, persoonskenmerken; 2012-2019

Internetaankopen Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst, arbeidsduur, inkomen

Cijfers

Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q2 2019

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2019

Cijfers

Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q1 2019

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2019

Cijfers

Brancheverenigingen: NRK 2018

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Cijfers

Detailhandel per SBI; arbeid en financiën, 2017

Deze publicatie bevat 2017 cijfers over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal branches in de detailhandel.

Cijfers

Detailhandel per SBI; arbeid en financiën, 2016

Deze publicatie bevat 2016 cijfers over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal branches in de detailhandel.

Cijfers

KBvG Gerechtsdeurwaarders in Nederland Kerncijfers 2018

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over 2018.

Cijfers

Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q4 2018

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q4 2018.

Cijfers

Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q3 2018

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2018.

Cijfers

KBvG rapportage 1e halfjaar 2018

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over de eerste helft van 2018.

Cijfers

Banen naar sectorindeling en grootteklasse

Definitieve cijfers over het aantal banen van werknemers in december 2017 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

Cijfers

Brancheverenigingen: VHG jaarrapportage 2017

Dit rapport bevat uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG, hoveniers-en groenvoorzieningsbranche over 2017.

Cijfers

Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q2 2018

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2018.

Cijfers