Omzet personenautobranche in 2014 verder gedaald, maar stijging verkopen begin 2015

De branche handel en reparatie personenauto’s, de grootste branche binnen de autosector, heeft in 2014 een netto omzet behaald van 29 miljard euro. Dat is ruim 3 procent minder dan in 2013 en bijna 25 procent minder dan in 2007, de laatste top vóór de crisis. Door de economische crisis is de verkoop van nieuwe personenauto’s sterk ingezakt. De eerste twee maanden van 2015 geven een lichte opleving te zien. Er zijn in deze periode ruim 80 duizend nieuwe auto’s verkocht, 5 procent meer dan in de eerste twee maanden van 2014. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Handel in en reparatie van personenauto\'s; omzetontwikkeling

Minder personen- en vrachtauto’s, maar meer onderdelen verkocht

Binnen de autosector bleef de vrachtwagenbranche in 2014 het verst verwijderd van het omzetniveau van 2007. De bedrijven in deze branche behaalden in 2014 een omzet van 4,6 miljard euro, 26 procent lager dan in 2007. De sterk afgenomen investeringen in met name nieuwe vrachtauto’s waren hier onder andere debet aan. Vergeleken met 2007 halveerde bijvoorbeeld het aantal verkochte nieuwe vrachtauto’s van ruim 6 duizend in 2007 tot amper 3 duizend in 2014.
De auto-onderdelenbranche is de enige branche binnen de autosector met een positieve omzetontwikkeling. In 2014 realiseerde deze branche bijna 10 procent meer omzet dan in 2007 en ruim 1 procent meer dan in 2013. De branche profiteerde van de grotere focus op reparatie en onderhoud.

Steeds meer bedrijven

De omzetten dalen dan wel van jaar op jaar, het aantal bedrijven in de handel en reparatie van personenauto’s is sinds 2007 met ongeveer 16 procent toegenomen, van ruim 15 duizend naar 18 duizend. Deze groei kwam bijna geheel voor rekening van de bedrijven met 1 werkzame persoon. Deze groep groeide met 2,5 duizend bedrijven. In het middensegment van 50 tot 250 werkzame personen daalde het aantal bedrijven met 350. Het aantal grote bedrijven met meer dan 250 werkzame personen bleef nagenoeg constant.

Handel in en reparatie van personenauto\'s; aantal bedrijven