Kantines en catering doen weer goede zaken

Kantines en cateringbedrijven lijken de mindere jaren overtuigend achter zich te laten. In het derde kwartaal van 2015 boekte de branche een omzetstijging van ruim 7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee groeit de omzet van kantines en cateraars ruim twee jaar achtereen. Dit meldt CBS in de Kwartaalmonitor Horeca.

Index omzet kantines en catering (seizoengecorrigeerd)

* Voor 2015 gaat het om voorlopige cijfers

Omzet bereikt recordhoogte

De voor seizoensinvloeden gecorrigeerde omzet van kantines en cateringbedrijven bereikte in het derde kwartaal een recordhoogte. Dit is ongeveer 6 procent meer dan net voor de crisis eind 2007.

Vooral aantal eenpersoonsbedrijfjes toegenomen

Onder kantines en cateringbedrijven vallen ondernemingen als bedrijfsrestaurants, schoolkantines, maar ook de pizzabezorgers, de afhaalchinees en de hapjesverstrekkers tijdens recepties en evenementen. Vooral in 2008 en 2009 had de branche te maken met een flinke terugval in omzet. Pas in 2014 was er weer een overtuigende stijging te zien.

Het totale aantal kantines en cateringbedrijven is sinds 2008 toegenomen  van 5 765 naar 8 015 bedrijven, een toename van 39 procent.  De bedrijfjes met één werkzame persoon namen in deze periode het meest in aantal toe (75 procent). Dit heeft te maken met de lage drempel om een bedrijf te starten dat maaltijden verstrekt voor meestal eenmalige gebeurtenissen zoals feesten, recepties  en congressen, de zogeheten eventcateraars. Voor mensen die hun baan verloren sinds de crisis was dit een van de mogelijkheden om zonder al te veel beslommeringen voor zichzelf te beginnen.

Het totale aantal kantines en contractcateraars nam tussen 2008 en 2015 juist iets in aantal af. In deze periode waren er veel faillissementen.

In 2013 waren er ruim 60 duizend mensen werkzaam in een kantine- of cateringbedrijf.

Aantal bedrijven (begin vierde kwartaal)

Vertrouwen licht afgenomen

De verwachting van de cateraars voor het komende jaar is over het algemeen positief.

Ruim 63 procent van de ondernemers verwacht evenveel om te zetten als in 2015. Ongeveer 20 procent verwacht zelfs meer om te zetten. Iets meer ondernemers dan vorig jaar verwachten een afname van hun omzet (nu 17 procent, vorig jaar 7 procent).
Een vergelijkbare ontwikkeling is te zien bij de verwachtingen voor de werkgelegenheid. Ruim 62 procent verwacht evenveel personeel in te zetten in 2016, ruim 26 procent denkt het af te kunnen met minder. Een jaar eerder was dit aandeel met 22 procent iets lager.