Zoekresultaten

33 resultaten voor keyword:arbeidsgehandicapten
33 resultaten voor keyword:arbeidsgehandicapten

Pagina 2 van 2

Belemmerd bij het verkrijgen van werk

De mate waarin niet-werkenden door ziekte een belemmering ervaren bij het verkrijgen van werk, beschreven naar persoonskenmerken en binding met de arbeidsmarkt.

Publicaties

De inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2007

Artikelen

Minder arbeidsgehandicapten aan het werk

In 2004 werd 16 procent van de 15-64-jarigen door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd in het krijgen of uitvoeren van betaald werk.

Artikelen

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2005

Artikelen

Eén op de drie arbeidsgehandicapten heeft betaald werk

In 2013 had 14 procent van alle 15- tot 65-jarigen in Nederland – bijna 1,6 miljoen mensen – een arbeidshandicap. Zij hebben een langdurige ziekte, aandoening of handicap die hen belemmert bij het...

Artikelen

Grote groep arbeidsgehandicapten heeft geen werk

In 2009 gaf een kwart van de bevolking van 15 tot 65 jaar aan te kampen met een langdurige aandoening. Vier op de tien arbeidsgehandicapten had betaald werk.

Artikelen