Arbeidsgehandicapten 2004

De monitor Arbeidsgehandicapten 2004 bevat de meest recente informatie over personen met een langdurige aandoening, die belemmerd worden in het uitvoeren dan wel verkrijgen van werk; de arbeidsgehandicapten. Sinds 2000 worden hierover jaarlijks cijfers uitgebracht.  De monitor geeft antwoord op vragen als: hoeveel procent van de bevolking, en in het bijzonder van de werkzame beroepsbevolking, is arbeidsgehandicapt. Het geeft de verdeling aan van arbeidsgehandicapten naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, herkomst, arbeidspositie, type aandoening, bedrijfstak, etcetera, en de ontwikkeling hierin. De publicatie is een samenwerking tussen SZW, CBS en TNO. De publicatie is uitgebracht op 1 september 2005 en is door SZW uitgegeven in de vorm van een werkdocument.