Arbeids­gehandicapten en verzuim

Dit rapport bevat een analyse, uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van SZW, van het verzuim van werkhervattende arbeidsgehandicapten. Het gaat hierbij om een deel van de personen die volgens de wet REA arbeidsgehandicapt zijn, namelijk personen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben of die in de vijf jaar voorafgaand aan het verslagjaar hebben gehad.