Zoekresultaten

140 resultaten voor keyword:China
140 resultaten voor keyword:China

Pagina 1 van 6

Groei handel vooral te danken aan België en Duitsland

De Nederlandse goederenhandel bedroeg in januari en februari 2011 ruim 122 miljard euro, ruim 19 miljard meer dan in dezelfde periode van 2010. De grootste bijdrage aan deze groei kwam van België en...

Artikelen
Cijfers

Nederlandse handel steeds minder gericht op Europa

Sinds 1996 is het Europese aandeel in de totale waarde van de Nederlandse goederenhandel gedaald van 78,6 naar 72,8 procent in 2009.

Artikelen

Adoptiekinderen uit China zitten vaker op het vwo

Uit China geadopteerde kinderen doen het beter op school dan niet-geadopteerde kinderen; ze zitten op vijftienjarige leeftijd vaker op het vwo. Adoptiekinderen uit Zuid-Korea presteren in het...

Artikelen

Oriëntaals Nederland

eYe, mei 2006

Artikelen

Aandeel EU-27 in wereldeconomie afgenomen

In de afgelopen 20 jaar is de bijdrage (bbp) van de EU-27 aan de wereldeconomie afgenomen van 26 tot 19 procent. De bijdrage van China steeg fors. In dezelfde periode zijn de economische verhoudingen...

Artikelen

Ruim 51 duizend Chinezen van de eerste generatie in Nederland

Honderd jaar geleden vestigden zich de eerste Chinezen in Nederland. Het aantal eerstegeneratie-Chinezen is sindsdien opgelopen tot ruim 51 duizend per 1 januari 2011. Vooral de afgelopen twintig...

Artikelen

Herkomst van Chinezen in Nederland

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Per 1 januari 2010 woonden er in Nederland ongeveer 75 duizend Chinezen. Van deze groep zijn er 50 duizend in China, Hongkong, Macau of Taiwan geboren. De tweede...

Artikelen
Artikelen

Helft geadopteerde volwassenen heeft informatie over herkomst gezocht

Uit groot landelijk onderzoek blijkt dat de helft van de geadopteerde volwassenen op zoek is gegaan naar informatie over hun herkomst. Een klein deel heeft alle informatie gevonden.

Artikelen

Sint shopt vooral buiten Spanje

Nederland importeerde vorig jaar voor 1,2 miljard euro aan speelgoed en spellen en ruim 900 miljoen euro aan snoepgoed.

Artikelen

Natuurproducten belangrijk voor handel met Indonesië

Nederlandse bedrijven importeerden de afgelopen jaren steeds meer natuurproducten uit Indonesië.

Artikelen

Wederuitvoer en uitvoer Nederlands product naar Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en China

Wederuitvoer en uitvoer Nederlands product naar Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en China in 2006, 2009, 2012, 2013 en 2014 (t/m oktober).

Cijfers
Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 44

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Internationale handel.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Aantal adoptiekinderen bijna gehalveerd

In de afgelopen jaren zijn in Nederland minder kinderen geadopteerd. Het aantal adopties is tussen 2004 en 2008 bijna gehalveerd.

Artikelen

Nederlanders gaven vorig jaar 141 miljoen euro uit in China

In 2007 hebben Nederlanders tijdens hun bezoeken aan China 141 miljoen euro uitgegeven. Dat is 3 procent meer dan in 2006.

Artikelen

Export naar China goed voor 0,7 procent bbp

De handel met China leverde Nederland vorig jaar 4,4 miljard euro op, wat neerkomt op 0,7 procent van het Nederlandse bbp.

Artikelen