China, Rusland en VS: handels- en waardeketenonderzoek

Plaatje Containers worden geladen op vrachtauto's
© Hollandse Hoogte / Imagine China
Dit onderzoek beschrijft naar aanleiding van (geopolitieke) onzekerheden in de wereldeconomie, zoals de spanningen tussen China en de Verenigde Staten, hoe en in welke mate Nederland, in het bijzonder het Nederlandse bedrijfsleven, afhankelijk is van verhandelde producten en diensten met China, Rusland en de Verenigde Staten.
Geopolitieke spanningen vormen de laatste jaren een centraal thema op het wereldtoneel, denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanhoudende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten dat sinds 2018 aan de gang is. In dit rapport borduren we voort op een eerder onderzoek naar de import- en exportafhankelijkheden van Nederlandse bedrijven met China, Rusland en de Verenigde Staten, waarbij we toespitsen op de internationale handel in diensten en directe buitenlandse investeringen. Deze informatie geeft dan een beeld van de mate waarin Nederland, in het bijzonder het Nederlandse bedrijfsleven, afhankelijk is – direct of indirect – van een breed scala aan verhandelde producten en diensten met China, Rusland en de Verenigde Staten. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert dit onderzoeksprogramma. Veel van de onderzoeken binnen dit programma zijn diepgaand en langlopend van aard. De meeste bestaan uit verschillende fases waarvoor tussentijdse notities worden opgeleverd. De definitieve notities worden vanwege de technische aard gepubliceerd onder Verdieping in het Dossier Globalisering.