Zoekresultaten

48 resultaten voor gevangenisstraf
48 resultaten voor gevangenisstraf

Pagina 1 van 2

Gevangenisstraf

Vrijheidsstraf, levenslang of tijdelijk met een strafduur van ten hoogste dertig jaar, in de regel ondergaan in een gevangenis.

Overig

Hechtenis

Vrijheidsstraf met een strafduur van maximaal één jaar en vier maanden, van lichtere aard dan gevangenisstraf en in de regel ondergaan in een huis van bewaring.

Overig

Meer mensen in detentie in 2021

In 2021 zaten meer mensen een gevangenisstraf uit dan een jaar eerder. Over een langere periode gemeten neemt het aantal gedetineerden juist af.

Artikelen

Gevangenis

Penitentiaire inrichting voor het ondergaan van een vrijheidsstraf, bestemd voor degenen die tot gevangenisstraf zijn veroordeeld.

Overig

Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens

Misdrijven Soort verdachte, migratieachtergrond, leeftijd

Cijfers

Sanctie

Straf of maatregel die is opgelegd in een strafzaak, zoals geldboete, gevangenisstraf, terbeschikkingstelling en ontzegging van de rijbevoegdheid.

Overig

Gedetineerden op 30 september; verblijfstitel, strafduur, persoonskenmerken

Gedetineerden, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Verblijfstitel, en strafduur

Cijfers

Vervolging en berechting misdrijven; sociaal-economische categorie

Misdrijven Soort verdachte, type misdrijf, leeftijd, sociaal-economische categorie

Cijfers

Verblijfstitel (of status) gedetineerden

Aard van de detentie van gedetineerden in een penitentiaire inrichting, bepaald door de fase in het strafrechtelijk traject (bijvoorbeeld voorlopig gehecht, veroordeeld), de aard van de opgelegde...

Overig

Clara Wichmann en haar baanbrekende werk voor het strafrecht

Het CBS bestaat al meer dan 120 jaar.

Artikelen

Trends in (echt)scheidingen

In dit artikel wordt onder meer onderzocht of de echtscheidingskans van recent gesloten huwelijk is gedaald ten opzichte van huwelijken die in eerdere periodes werden gesloten. Ook wordt gekeken of...

Publicaties

Voorlopige hechtenis

Vrijheidsbeneming in een huis van bewaring voorafgaand aan behandeling ter terechtzitting, in het algemeen toegepast bij verdenking van een ernstig misdrijf (misdrijf waarop een gevangenisstraf van...

Overig

Vreemdelingenbewaring

Maatregel voor niet-Nederlanders die er niet in zijn geslaagd een verblijfsvergunning te verwerven, voorafgaand aan een voorgenomen onvrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Teneinde te...

Overig

Scheiden en uit elkaar gaan

Hoeveel mensen gaan er uit elkaar in Nederland Welke groepen hebben een hoger risico om uit elkaar te gaan dan andere? En wat zijn de gevolgen van een scheiding voor beide partners? Tanja Traag,...

Video's

Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten

In dit pilotonderzoek hebben het CBS en ICTU voor ZVRU vragen uit de praktijk beantwoord met registerdata, waaronder innovatieve data over persoonsnetwerken. Behalve een antwoord op deze...

Publicaties

Minder beslissingen OM en rechter in 2020

Het aantal door de rechter genomen eindbeslissingen in 2020 is in vergelijking met een jaar eerder met bijna een kwart afgenomen. Het aantal beslissingen dat door het Openbaar Ministerie (OM) werd...

Artikelen

Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen 1994-2016

Sancties opgelegd door de rechter naar kenmerken van deze sancties. Soort delict, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Cijfers

Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen, 1994-2010

Sancties opgelegd door de rechter naar kenmerken van deze sancties, soort delict, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Cijfers

Penitentiaire inrichtingen; in- en uitstroom van de gedetineerden

Stand op 1/1 en 31/12, instroom en uitstroom penitentiaire bevolking. Naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht.

Cijfers

Aantal gedetineerden op 30 september, naar persoonskenmerken (1994-2015)

Aantal gedetineerden op 30 september naar strafduur, type inrichting herkomst, leeftijd, geslacht en type misdrijf

Cijfers

Frisse winden uit de afdeling Gerechtelijke statistiek

‘Clara, Clara’, zei Bart, ‘wat is de essentie van de bevrijding der mensheid?’

Overig
Artikelen
Artikelen
Artikelen