Zoekresultaten

129 resultaten voor extranei
Zoek in plaats daarvan naar extrane��
129 resultaten voor extranei
Zoek in plaats daarvan naar extrane��
Actieve filters (1)

Pagina 2 van 6

Uitstromers mbo; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Arbeidskenmerken uitstromers mbo (met en zonder diploma), Studierichting, peilmoment

Cijfers

Mbo; studenten, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Cijfers

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, migratieachtergrond

Cijfers

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Cijfers

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, uurloon na schoolverlaten Geslacht, schoolverlaters, uurloon

Cijfers

Uitstromers mbo met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Uitstromers middelbaar beroepsonderwijs met werk, met en zonder diploma Studierichting, bedrijfstakken, peilmoment

Cijfers

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, bedrijstak na schoolverlaten Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlaters, bedrijfstak

Cijfers

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

Gediplomeerden; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergrond, leeftijd, woonregio

Cijfers

Uitstromers mbo werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Uitstromers middelbaar beroepsonderwijs werknemers (met en zonder diploma Uurloon, studierichting, op peilmoment

Cijfers

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Cijfers

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, woonregio

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergond, leeftijd, woonregio

Cijfers

Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor

Het Jaarrapport 2022 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland.

Publicaties

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Emancipatiemonitor 2022

De Emancipatiemonitor beschrijft de positie van mannen en vrouwen op de terreinen onderwijs, arbeid, inkomen, werken en zorgen, slachtofferschap en veiligheid, en gezondheid. Ook wordt de...

Publicaties

VSV; bedrijfstak ontwikkeling na schoolverlaten 2005-2008

Sector van werk van schoolverlaters uit het VO en MBO ontwikkeling in de tijd, naar geslacht, leeftijd en herkomst

Cijfers

MBO; gediplomeerden, leeftijd, leerweg, niveau, richting 1990/'91-2015/'16

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

Stromen binnen MBO; leerweg, niveau en persoonskenmerken 2004-2010

Stromen binnen MBO naar leerweg en niveau Herkomstgroepering, leeftijd en geslacht

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; verdachten, onderwijssoort 2004/'05-2014/'15

Voortijdig schoolverlaters; verdacht van misdrijf onderwijssoort, niveau en leerjaar, diplomabezit, leeftijd

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort 2004/'05 - 2017/'18

Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort, niveau en leerjaar Migratieachtergrond, leeftijd

Cijfers

Stromen binnen MBO; leerweg, niveau en huishoudkenmerken 2004-2009

Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau, geslacht en huishoudkenmerken

Cijfers

VSV; loonontwikkeling na schoolverlaten 2005-2008

Loonontwikkeling van schoolverlaters uit het VO en MBO ontwikkeling in de tijd, naar geslacht, leeftijd, herkomst

Cijfers

VSV; loopbaanontwikkeling na schoolverlaten 2005-2008

Arbeidsloopbaan schoolverlaters uit het VO en MBO baankenmerken, naar geslacht, leeftijd en herkomst

Cijfers

VSV; studieterugkeer, huishoudkenmerken 2004-2007

Voortijdig schoolverlaters; huishoudkenmerken Studieterugkeer, startkwalificatie, leeftijd, geslacht

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; verblijfsduur 1e generatie, 2004/'05-2009/'10

Voortijdig schoolverlaters, verblijfsduur 1e generatie allochtonen, onderwijssoort, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

MBO; gediplomeerden, opleidingsrichting in detail, sector 1990/'91-2015/'16

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, woonregio Gedetailleerde opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering

Cijfers