Zoekresultaten

24797 resultaten voor decentrale overheid
De eerste 10000 resultaten worden getoond. Pas uw zoekopdracht aan om het aantal resultaten te beperken.
24797 resultaten voor decentrale overheid
De eerste 10000 resultaten worden getoond. Pas uw zoekopdracht aan om het aantal resultaten te beperken.

Pagina 400 van 400

Dashboard, de inwoners van Eindhoven 2017

De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van indicatoren. De gemeente Eindhoven en het CBS hebben, in het kader van het Urban Data Center (UDC), een clusteranalyse...

Cijfers

Meer geiten, minder varkens en runderen

Het aantal geiten in Nederland is in 2019 opnieuw gestegen

Artikelen

Werken tot pensioen?

Niet iedereen gaat vanuit betaald werk met pensioen. Laagopgeleide mannen hebben vaker dan hoogopgeleide een uitkering als voornaamste inkomstenbron in het jaar voor hun pensionering. Laagopgeleide...

Video's

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2019

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2019.

Artikelen

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2018

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Jaarmonitor Wegvoertuigen: kilometers

Gereden kilometers door Nederlandse personenauto’s, bestelauto’s en vrachtvoertuigen naar kenmerken van het voertuig.

Artikelen

Dierlijke mest en mineralen 2018

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw

Publicaties

Nationale rekeningen; opbouw nationaal vorderingensaldo 1969 - 2012

Opbouw nationaal vorderingensaldo vanuit het bruto binnenlands product Jaargegevens

Cijfers

BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019.

Cijfers

Wat zijn de belangrijkste exportgoederen van Nederland?

Als het gaat om de toegevoegde waarde van exportproducten verdient Nederland het meest aan machines en machine-onderdelen. De toegevoegde waarde door de export van machines, zoals chipmachines en...

Video's

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten investeringen

Investeringen naar type van activa bedrijfstakken, - klassen en productgroepen.

Cijfers

Omzetindex van Noordzeegarnalen

Omzetindex van Noordzeegarnalen in de periode januari 2013 t/m oktober 2019 (januari 2013 = 100)

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2019)

Huishoudens, personen, minderjarige kinderen, laag inkomen Inkomensgroep, duur inkomenspositie, huishoudenskenmerken, gemeente

Cijfers

Natuurlijk kapitaalrekeningen Nederlandse Noordzee 2019

Dit rapport laat voor de Nederlandse Noordzeegebied de fysieke natuurlijk kapitaalrekeningen zien volgens het SEEA EEA raamwerk (System of Environmental-Economic Accounting – Experimental Ecosystem...

Artikelen

De uitstoot van de Nederlandse transportsector

In 2018 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard kilogram CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is bijna net zoveel als in 2012. De luchtvaart draagt daar 49 procent aan bij, het...

Video's

TNO-CBS Partnership for Trusted AI

TNO en het CBS, vertegenwoordigd door respectievelijk Paul de Krom, CEO bij TNO en Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi, slaan de handen ineen om via een Partnership for Trusted AI een transparant,...

Video's

Investeringen bijna 6 procent hoger in oktober

In oktober was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,6 procent groter dan in oktober 2018.

Artikelen

Kwartaalmonitor VHG, derde kwartaal 2019

Aanvullend statistisch onderzoek voor VHG - Branchevereniging voor ondernemers in de groene sector.

Cijfers

De groei van het Nederlandse personenautopark

Ontwikkeling personenautopark Nederland 1927-2019.

Artikelen

Afname flora en fauna in agrarisch gebied sinds 1900

De flora en fauna van het agrarisch gebied in Nederland zijn sterk veranderd in de 20e eeuw. Akkerplanten zijn sinds 1900 met 35 procent achteruitgegaan, graslandvlinders met 80 procent, en...

Artikelen

Kleiner deel mkb heeft behoefte aan externe financiering

Van het midden- en kleinbedrijf (mkb) had 20 procent behoefte aan externe financiering in de periode van juli 2018 tot juli 2019. Dat is minder dan een jaar eerder. Toen gaf 24 procent aan een...

Artikelen

Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2011/’12 en 2015/’16 per studierichting.

Cijfers

Inkomens- en vermogensrekeningen; financiële rekeningen, jaren, 1990-2011

Overzicht van uitstaande vorderingen en schulden met als resultaat het financieel vermogen per (sub)sector

Cijfers

De top 100 van het CBS

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

Artikelen

Ruim 100 duizend minder mensen lid van de vakbond

Het aantal vakbondsleden blijft teruglopen. In 2019 waren er 101 duizend vakbondsleden minder dan in 2017, een daling van 6 procent.

Artikelen