Omzet auto- en motorbranche ruim 5 procent hoger

De eerste twee elektrische bussen staan op busstation De Vink.
© Hollandse Hoogte / Arie Kievit
De omzet van de auto- en motorbranche was in het derde kwartaal van dit jaar 5,1 procent hoger dan in dezelfde periode van 2018. In alle deelbranches lag de omzet hoger, met als uitschieter de branche zware bedrijfsauto’s, waar de omzet met bijna 10 procent toenam ten opzichte van een jaar eerder. Het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche is aan het begin van het vierde kwartaal iets opgeklommen. Dit meldt het CBS in het nieuwe kwartaalbeeld van de auto- en motorbranche.

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche
Categorie2019 3e kwartaal (% verandering t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar)2019 2e kwartaal (% verandering t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar)
Auto- en motorbranche5,130,05
Zwaardere bedrijfsautobranche9,942,14
Importeurs7,00-6,91
Handel in en reparatie van personenauto’s 4,823,51
Handel en reparatie van motorfietsen4,62-12,12
Handel in auto-onderdelen2,64-1,26
Gespecialiseerde reparatiebedrijven2,314,79

De grotere omzet (+9,9 procent) in de deelbranche zware bedrijfsauto’s is onder meer toe te schrijven aan de toegenomen verkoop van nieuwe bussen. Ook de omzet van importeurs van nieuwe personenauto’s (+7,0 procent) nam ten opzichte van vorig jaar meer toe dan gemiddeld in de auto- en motorbranche. Daarbij speelt mee dat de omzet van importeurs vorig jaar in het derde en vierde kwartaal daalde, mede als gevolg van de invoering per 1 september 2018 van een andere methode voor het berekenen van de uitstoot van CO2. Als gevolg daarvan kon de BPM veel hoger gaan uitvallen.

In de deelbranche handel en reparatie van personenauto’s lag de omzet 4,8 procent hoger, iets minder dan het gemiddelde percentage voor de hele branche. Bij gespecialiseerde autoreparatiebedrijven (+2,3 procent) en de handel in auto-onderdelen (+2,6 procent) lagen die percentages duidelijk onder het gemiddelde. In de motorbranche lag de omzet in het derde kwartaal 4,6 procent boven die van een jaar eerder.

Saldo ondernemers dat voor volgend jaar omzetstijging verwacht nog geen 2 procent

Per saldo nog geen 2 procent van de ondernemers in de autobranche verwacht in 2020 een hogere omzet. Vorig jaar voorzag op hetzelfde moment per saldo nog bijna 30 procent van de ondernemers in de autobranche een omzetgroei voor het jaar 2019.

Autobranche bezorgd over voorraadpositie

Het vertrouwen onder ondernemers in de autobranche is, na drie kwartalen van daling, aan het begin van het vierde kwartaal nog steeds negatief (-7,2) hoewel het iets is opgeveerd ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Toen meldden de ondernemers nog een vertrouwen van -12,7.

De ondernemers tonen zich vooral bezorgd om hun voorraadpositie. Per saldo geeft ruim 17 procent aan dat hun voorraad te hoog is.

Ondernemersvertrouwen auto- en motorbranche
JaartalKwartaalPercentage (%)
20141e kwartaal1,0
20142e kwartaal-12,8
20143e kwartaal-4,3
20144e kwartaal-4,7
20151e kwartaal-3,7
20152e kwartaal2,7
20153e kwartaal4,9
20154e kwartaal11,4
20161e kwartaal0,9
20162e kwartaal-0,9
20163e kwartaal4,0
20164e kwartaal-0,3
20171e kwartaal2,7
20172e kwartaal9,1
20173e kwartaal6,3
20174e kwartaal7,4
20181e kwartaal9,2
20182e kwartaal6,7
20183e kwartaal-0,8
20184e kwartaal2,7
20191e kwartaal-5,1
20192e kwartaal-5,3
20193e kwartaal-12,7
20194e kwartaal-7,2

Personeelstekort licht gedaald

In het derde kwartaal van 2019 stonden in de auto- en motorbranche 4 300 vacatures open. Iets minder dan in het tweede kwartaal, toen er nog 4 600 vacatures waren. Het aantal ondernemers in de autobranche dat last heeft van een personeelstekort is eveneens gedaald, van 21,4 procent begin derde kwartaal naar 20,5 procent aan het begin van het vierde kwartaal.

Openstaande vacatures auto- en motorbranche
JaartalKwartaalOpenstaande vacatures (x 1 000)
20101e kwartaal1,4
20102e kwartaal1,9
20103e kwartaal1,7
20104e kwartaal1,8
20111e kwartaal2,2
20112e kwartaal1,8
20113e kwartaal1,8
20114e kwartaal1,8
20121e kwartaal1,5
20122e kwartaal1,3
20123e kwartaal1,1
20124e kwartaal0,9
20131e kwartaal0,7
20132e kwartaal1,2
20133e kwartaal0,8
20134e kwartaal1
20141e kwartaal1,3
20142e kwartaal1,5
20143e kwartaal1,2
20144e kwartaal1,4
20151e kwartaal1,7
20152e kwartaal1,5
20153e kwartaal1,6
20154e kwartaal2
20161e kwartaal1,8
20162e kwartaal2,6
20163e kwartaal2,1
20164e kwartaal2,5
20171e kwartaal3,7
20172e kwartaal3,4
20173e kwartaal3,4
20174e kwartaal3,8
20181e kwartaal4,3
20182e kwartaal4,9
20183e kwartaal3,9
20184e kwartaal4,6
20191e kwartaal4,8
20192e kwartaal4,6
20193e kwartaal4,3

Aantal faillissementen gestegen

Het aantal faillissementen in de auto- en motorbranche is in het derde kwartaal gestegen. Er gingen 40 bedrijven failliet, 16 meer dan in het tweede kwartaal van 2019.