Zoekresultaten

24817 resultaten voor decentrale overheid
24817 resultaten voor decentrale overheid

Pagina 1 van 400

Decentrale overheid; baten, lasten en saldo per kwartaal

Baten, lasten en saldo per kwartaal van de decentrale overheid volgens de eigen administratie, conform EU-richtlijn 2011/85.

Cijfers

EMU-enquête 2024 Decentrale overheden

Deze tabel geeft de resultaten uit de EMU-enquête 2024 weer. Met de uitkomst van de EMU-enquête 2024 geven de gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun verwachtingen...

Cijfers

Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2022-2024

Begroot EMU-saldo decentrale overheden 2022-2024 Decentrale overheden, gemeenten naar grootteklasse.

Cijfers

Overige lokale overheid; inkomsten en uitgaven per kwartaal op kasbasis

Kasuitgaven, kasinkomsten en saldo per kwartaal van de overige lokale overheidsinstellingen, conform EU-richtlijn 2011/85.

Cijfers

Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2021-2023

Begroot EMU-saldo decentrale overheden 2021-2023 Decentrale overheden, gemeenten naar grootteklasse.

Cijfers

CBS gaat over naar de reguliere statistieken over sterfte en doodsoorzaken van voor corona

Het CBS gaat terug naar de manier waarop het vóór het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 het aantal overlijdens en de oversterfte publiceerde. De sterftemonitor van het RIVM wordt, net als...

Publicaties
Artikelen

Inkomsten overheid na drie kwartalen 3 miljard euro hoger dan uitgaven

De overheid behaalde over de eerste drie kwartalen van dit jaar een overschot van 3 miljard euro. Dat is 2 miljard euro meer dan een jaar eerder over de eerste drie kwartalen. De overheidsschuld nam...

Artikelen

Drie kwart volwassenen bezorgd over gevolgen klimaatverandering

Van de volwassenen maakt 76 procent zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Steeds meer droge zomers en overstromingen baren mensen de grootste zorgen....

Artikelen

Laagste schuldquote van de overheid in 15 jaar

De schuld van de overheid is eind juni 2023 uitgekomen op 46,9 procent van het bbp, 3,2 procentpunt lager dan eind 2022. De overheid hield in het eerste halfjaar 7 miljard euro over, iets minder dan...

Artikelen

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen eerste t/m derde kwartaal 2023

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in het eerste t/m derde kwartaal 2023 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en...

Cijfers

Inkomsten en uitgaven overheid over 2022 bijna in evenwicht

De overheid realiseerde over 2022 een licht overschot van 0,1 miljard euro. Een jaar eerder was er nog een tekort van 20 miljard euro, oftewel 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De...

Artikelen

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).

Cijfers

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Financiële transacties en balans van de overheid. Financiële instrumenten, activa en passiva, standen en stromen, sectoren.

Cijfers

9 op de 10 mensen gebruiken digitale overheid

In 2022 zei 90 procent van de bevolking van 16 jaar of ouder gebruik te maken van de digitale overheid, via overheidswebsites of websites van publieke instanties. Deze sites werden vooral gebruikt om...

Artikelen

Bedrijven minder positief over investeringen

De verwachtingen van ondernemers in de industrie en de dienstverlening voor de omvang van hun investeringen zijn in maart 2024 minder positief dan vorig jaar.

Artikelen

Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Overige toevoegingen en overige onttrekkingen en correcties Regio’s

Cijfers

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen eerste en tweede kwartaal 2023

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in het eerste en tweede kwartaal 2023 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en...

Cijfers

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Productie van elektriciteit en warmte, inzet van energiedragers Centrale/decentrale productie, energiedragers

Cijfers

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2023 Q1

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in het eerste kwartaal 2023 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en...

Cijfers

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2023

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Gebruik digitale overheid, 2022

Het deel van de bevolking van 16 jaar of ouder dat in 2022 aan gaf gebruik te maken van de digitale overheid, via overheidswebsites of websites van publieke instanties.

Cijfers

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren

Cijfers

Kerncijfers over jeugdzorg

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Inkomsten uit ontvangen belastingen en sociale premies soorten belastingen en sociale premies.

Cijfers