Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, goederensoort

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, goederensoort

Goederensoort Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometer (mln tonkm) Vervoerde containers (1 000 teu)
Totaal 2022* 44.469 7.176 1.883
01 Producten van de landbouw, jacht e... 2022* 612 96
02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardo... 2022* 9.583 1.640
03 Metaalertsen en andere delfstoffen... 2022* 4.752 936
04 Voedings- en genotmiddelen 2022* 204 34
05 Textiel en textielproducten; leder... 2022* 0 0
06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. m... 2022* 722 132
07 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2022* 1.066 193
08 Chemische producten en synthetisch... 2022* 3.317 485
09 Overige niet-metaalhoudende minera... 2022* 393 48
10 Metalen in primaire vorm; producte... 2022* 2.332 352
11 Machines, apparaten en werktuigen,... 2022* 13 2
12 Transportmiddelen 2022* 706 164
13 Meubelen; overige industrieproduct... 2022* 0 0
14 Secundaire grondstoffen; gemeentel... 2022* 101 22
15 Brieven, pakketten 2022* 0 0
16 Uitrusting en materiaal voor het v... 2022* 851 127 388
17 Vervoerde goederen in het kader va... 2022* 50 6
18 Gegroepeerde goederen: diverse soo... 2022* 3 0
19 Niet identificeerbare goederen: go... 2022* 19.763 2.938 1.494
20 Overige goederen, n.e.g. 2022* 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft het totaal van het binnenlands vervoer, af-, aan- en doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. Deze worden uitgesplitst naar goederensoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2017 zijn definitief, die van 2018 en 2019 hebben een nader voorlopig karakter en de cijfers vanaf 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2023:
Toegevoegd zijn cijfers over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containers
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Een statistische eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.
---
Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.