Zoekresultaten

49 resultaten voor dagvaarding
49 resultaten voor dagvaarding

Pagina 1 van 2

Dagvaarding

Officieel geschrift dat iemand oproept op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen in verband met het beslechten van een geschil (burgerlijk recht), of de vervolging van een strafbaar feit...

Overig

Eindvonnis, burgerlijk recht

Uitspraak door de rechter, die een burgerlijke zaak, begonnen met een dagvaarding, beëindigt.

Overig

Burgerlijke rechtspraak; verzoekschriften en dagvaardingen 1942-2015

Rechtbank (kanton, civiel), Gerechtshof en Hoge Raad, dagvaarding beëindigd met vonnis/arrest, verzoekschrift met beschikking

Cijfers

Eindarrest

Uitspraak door het gerechtshof waarmee een burgerlijke zaak wordt beëindigd die is begonnen met een dagvaarding.

Overig

Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens

Misdrijven Soort verdachte, migratieachtergrond, leeftijd

Cijfers

Dagvaardingsprocedure

Procedure voor rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze rechtszaken eindigen met een vonnis.

Overig

Beslissingen door OM en rechter naar maand, 2020

Beslissingen door OM en rechter naar maand, de beslissingen door het OM zijn uitgesplitst naar dagvaarding , voorwaardelijk beleidsepot en onvoorwaardelijk sepot, 2020

Cijfers

Vervolging en berechting misdrijven; sociaal-economische categorie

Misdrijven Soort verdachte, type misdrijf, leeftijd, sociaal-economische categorie

Cijfers

Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022

Deze rapportage laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op basis van gegevens van onder andere Veilig Thuis,...

Publicaties

Uitstroomomtab: strafzaken die uitstromen bij het OM

Uitstroomomtab: Alle zaken die uitstromen bij het Openbaar Ministerie in het betreffende jaar, 2001-2020

Overig

Minder beslissingen OM en rechter in 2020

Het aantal door de rechter genomen eindbeslissingen in 2020 is in vergelijking met een jaar eerder met bijna een kwart afgenomen. Het aantal beslissingen dat door het Openbaar Ministerie (OM) werd...

Artikelen

Cybersecuritymonitor 2021

In deze vijfde editie van de Cybersecuritymonitor schetst het CBS een beeld van de ICT-incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen.

Publicaties

Burgerlijke rechtszaken; soort procedure 2010-2015

Bodemprocedures, kort gedingen en verzoekschriftprocedures Dagvaardingen en verzoekschriften

Cijfers

Verstekgangers en verweervoerders in handelszaken

Personen die gedaagd zijn voor een door de kantonrechter behandelde handelszaak hebben over het algemeen weinig te besteden met bovenal veel schulden, en beschikken ook vaker over een lager...

Publicaties

Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2021

De impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat de impact is...

Publicaties
Overig

Arbeidszaak

Geschil tussen werkgevers en werknemers.

Overig

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Civiele rechtszaken, 2001-2009

Dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures bij rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad der Nederlanden

Cijfers

Misdrijven; beslissingen door het OM, 1994-2016

Misdrijven; beslissingen genomen door het Openbaar Ministerie Soort misdrijf, soort verdachte.

Cijfers

Civiele rechtspraak, 1997-2000

Civiele contentieuze zaken (dagvaardingszaken) en extra - judiciële zaken (verzoekschriftprocedures) bij kantongerechten, arrondisse-

Cijfers

Burgerrechter behandelt minder zaken

In 2012 kregen Nederlandse burgerrechters bijna 1,1 miljoen nieuwe zaken te behandelen. Dat waren er 75 duizend minder dan in 2010, het piekjaar. Vooral het aantal dagvaardingszaken nam af.

Artikelen

Een miljoen zaken voor de burgerrechter

Hoewel strafzaken in de media en bij het publiek de meeste aandacht trekken, is het de burgerrechter die de meeste zaken behandelt. In 2008 ging het om 1 miljoen burgerlijke zaken, ruim 1,5 keer...

Artikelen