Zoekresultaten

3223 resultaten voor arbeidsmarkt
3223 resultaten voor arbeidsmarkt

Pagina 1 van 129

Binding met de arbeidsmarkt, niet-werkzame bevolking; arbeidsverleden

Niet werkzame bevolking, Binding met de arbeidsmarkt Arbeidsverleden, geslacht, leeftijd, onderwijs

Cijfers

Arbeidsmarkt in eerste kwartaal iets minder krap

De krapte op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2024 iets minder geworden. Met 110 vacatures per 100 werklozen is de spanning echter nog steeds hoog. Er kwamen in het eerste kwartaal 13...

Artikelen

De arbeidsmarkt in cijfers 2023

Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2023, aan de hand van de cijfers die het CBS hierover in huis heeft.

Publicaties

Presentatie Stand van de economie en arbeidsmarkt in het 1e kwartaal van 2024

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2024? De eerste berekening, toegelicht door CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen Inhoud 00:00 Introductie; kleine krimp...

Video's

Arbeidsdeelname; binding arbeidsmarkt; regio (indeling 2023)

Beroeps- en niet-beroepsbevolking, binding met de arbeidsmarkt, arbeidsmarktregio's 2023, geslacht

Cijfers

Spanning op de arbeidsmarkt blijft even hoog

Met een daling van zowel het aantal werklozen (-6 duizend) als het aantal vacatures (-5 duizend) bleef de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2023 net zo gespannen als in het derde kwartaal....

Artikelen

Datawarehouse Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn vernieuwd

Er gebeurt veel in het werkveld van zorg en welzijn: het personeelstekort loopt op nu door de vergrijzing steeds meer werknemers nodig zijn.

Artikelen

Dashboard arbeidsmarkt

Actuele cijfers over de arbeidsmarkt: werkloosheid, arbeidsdeelname, lonen, vacatures, banen.

Dashboards

Binding met de arbeidsmarkt, beroeps- en niet-beroepsbevolking; onderwijs

Binding met de arbeidsmarkt Onderwijsniveau,onderwijsrichting, geslacht, leeftijd

Cijfers

Binding met de arbeidsmarkt, onbenut arbeidspotentieel; arbeidsduur

Gewenste arbeidsduur Binding met de arbeidsmarkt, arbeidsduur, geslacht, leeftijd, onderwijs

Cijfers

Binding met de arbeidsmarkt, niet-werkzame bevolking; gezondheid

Niet werkzame bevolking, binding met de arbeidsmarkt Ervaren gezondheid, arbeidsbelemmering, geslacht, leeftijd, onderwijs

Cijfers

Stand van de economische groei en arbeidsmarkt in het 4e kwartaal van 2023

Hoe heeft de Nederlandse economie het gedaan in het vierde kwartaal van 2023? En in heel 2023? Wat waren de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen licht de...

Video's

CBS onderzoekt krapte op de arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt in ons land is de afgelopen jaren sterk toegenomen en is ook in 2023 onverminderd hoog.

Artikelen

Spanning op de arbeidsmarkt neemt af in het derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2023 is de spanning op de arbeidsmarkt iets afgenomen. Er waren minder vacatures (-12 duizend) en meer werklozen (+16 duizend) dan een kwartaal eerder. De verhouding kwam...

Artikelen

Presentatie economische groei en arbeidsmarkt 3e kwartaal 2023

Hoe heeft de Nederlandse economie het gedaan in het derde kwartaal van 2023? Wat waren de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen licht de nieuwste cijfers toe....

Video's

Jongeren risico op afstand tot de arbeidsmarkt, 2021

Tabellen met informatie over jongeren (15 tot 27 jaar) met een (risico op) afstand tot de arbeidsmarkt, uitgesplitst naar startkwalficatie en leeftijd, 2021.

Cijfers

Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2024Q1

Cijfers over werknemers, zelfstandig ondernemers en bedrijven in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening

Cijfers

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, GWU

Cijfers

Spanning op de arbeidsmarkt onveranderd hoog in tweede kwartaal

De krapte op de arbeidsmarkt hield in het tweede kwartaal van 2023 aan. Tegenover elke 100 werklozen stonden 122 vacatures, net als in de vorige twee kwartalen. De werkloosheid daalde met 7 duizend...

Artikelen

Nederlandse taalvaardigheid van migranten en hun positie op de arbeidsmarkt

De Nederlandse taalvaardigheid van immigranten blijkt positief samen te hangen met het hebben van betaald werk. De taalvaardigheid hangt ook enigszins samen met de verschillen in arbeidspositie die...

Publicaties

Arbeidsparticipatie en afstand tot de arbeidsmarkt, 2022

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2022.

Cijfers

Arbeidsdeelname; binding arbeidsmarkt, regio (indeling 2022)

Beroeps- en niet beroepsbevolking, binding met de arbeidsmarkt, arbeidsmarktregios 2022, geslacht

Cijfers

Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2023Q3

Cijfers over werknemers, zelfstandig ondernemers en bedrijven in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Cijfers

De arbeidsmarkt in cijfers 2022

Een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2022. Het was een jaar van onstuimige groei op de arbeidsmarkt als het gaat om banen en vacatures. Tegelijkertijd kromp het aantal werklozen,...

Publicaties

Krapte op de arbeidsmarkt blijft op zelfde niveau in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2023 is de werkloosheid licht afgenomen en het aantal banen opnieuw toegenomen. Er waren 2 duizend werklozen minder dan een kwartaal eerder en er kwamen 63 duizend banen...

Artikelen