Zoekresultaten

235 resultaten voor LEI
235 resultaten voor LEI

Pagina 1 van 10

Landbouw; vanaf 1851

Bedrijven, arbeidskrachten, dieren, gewassen, grondgebruik en productie.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2023

Derde kwartaalrapportage van 2023 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2023

Tweede kwartaalrapportage van 2023 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Luchtverontreiniging emissies en parkemissiefactoren wegvervoer Nederlands grondgebied voertuigcategorie

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2023

Eerste kwartaalrapportage van 2023 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Personen met beëindigde schuldsanering; persoonskenmerk, wijze beëindiging

Personen (aantal, per 100.000 inwoners) met beëindigde schuldsanering geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2022

Vierde kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Luchtverontreiniging, Nederlandse emissies berekend volgens de NEC - richtlijn van de Europese Unie. Naar broncategorie.

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Luchtverontreiniging, emissies en mobiele bronnen. Wegverkeer, binnenvaart, spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, werktuigen.

Cijfers

Personen met beëindigde schuldsanering; persoonskenmerk, wijze beëindiging

Personen met beëindigde schuldsanering Persoonskenmerken, wijze beëindiging

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

Luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door stationaire bronnen Raffinaderijen, energiebedrijven, nijverheid, particuliere huishoudens

Cijfers

Personen met beëindigde schuldsanering; regio, wijze beëindiging

Personen met beëindigde schuldsanering Regio, wijze beëindiging

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Luchtverontreiniging, totale emissies op Nederlands grondgebied door stationaire en mobiele bronnen naar broncategorie

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2022

Derde kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2022

Tweede kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Personen in de schuldsanering op 31 december; persoonskenmerken

Personen (aantal, per 100.000 inwoners) in schuldsanering op 31 december geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Cijfers

Personen met uitgesproken schuldsanering; jaar uitspraak, persoonskenmerken

Personen (aantal, per 100.000 inwoners) met uitgesproken schuldsanering geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Cijfers

Personen in de schuldsanering op 31 december; persoonskenmerken

Personen in de schuldsanering per 31 december Persoonskenmerken

Cijfers

Personen met uitgesproken schuldsanering; jaar uitspraak, persoonskenmerken

Personen met uitgesproken schuldsanering Persoonskenmerken

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2024

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022

Eerste kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

De groeiende groep jongvolwassen thuiswonenden

Trend in thuis wonen, uit huis gaan en terugkeren naar het ouderlijk huis (boemerangkinderen) onder jongeren van 18 tot en met 30 jaar in 2011 tot 202. Verschillen naar leeftijd en hoofdactiviteit...

Publicaties

Personen met uitgesproken schuldsanering; jaar uitspraak, regio

Personen met uitgesproken schuldsanering Regio

Cijfers

Personen in de schuldsanering op 31 december; regio

Personen in de schuldsanering per 31 december Regio

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2021

Vierde kwartaalrapportage van 2021 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties