Personen met beëindigde schuldsanering; regio, wijze beëindiging

Personen met beëindigde schuldsanering; regio, wijze beëindiging

Regio's Wijze beëindiging Perioden Personen met beëindigde schuldsanering (aantal)
Bleiswijk Beëindigingen door schone lei 2022*
Bleiswijk Beëindigingen zonder schone lei 2022*
Leiden Beëindigingen door schone lei 2022* .
Leiden Beëindigingen zonder schone lei 2022* .
Leiderdorp Beëindigingen door schone lei 2022* .
Leiderdorp Beëindigingen zonder schone lei 2022* .
Leidschendam Beëindigingen door schone lei 2022*
Leidschendam Beëindigingen zonder schone lei 2022*
Leidschendam-Voorburg Beëindigingen door schone lei 2022* .
Leidschendam-Voorburg Beëindigingen zonder schone lei 2022* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Personen, van wie in het lopende jaar een schuldsanering is beëindigd.
Het betreft de door de rechter beëindigde wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp).
De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig voor alle jaren. Bij publicatie van nieuwe jaarcijfers kunnen de voorgaande jaren worden bijgesteld.

Wijziging per juni 2023:
De voorlopige cijfers over het jaar 2022 zijn toegevoegd.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2024 worden de voorlopige cijfers over het jaar 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Personen met beëindigde schuldsanering
Personen, van wie in het lopende jaar een schuldsanering is beëindigd.
Het betreft de door de rechter beëindigde wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp).
De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden.