Zoekresultaten

609 resultaten voor Kadaster
609 resultaten voor Kadaster

Pagina 24 van 25

Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nr, 1999-2017

Transacties en saldi van economische sectoren Niet-seizoengecorrigeerde en seizoengecorrigeerde kwartaalgegevens

Cijfers

Overheid; ontvangen sociale premies 1987 - 2013

Ontvangen premies al of niet ten laste van werkgevers. Naar fondsen en naar regeling.

Cijfers

Rijk; Uitgaven en inkomsten per beleidsterrein 2003-2010

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar functies. Uitgaven en inkomsten naar functies.

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Kerngegevens sectoren; nr, 1995-2017

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Overheiduitgaven; naar functies 1995-2016

Uitgaven van de overheid per transactie, ingedeeld naar COFOG-functies Algemeen bestuur, defensie, gezondheidszorg, onderwijs, soc. bescherming.

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 2-2021

Overig

Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995-2016

kapitaalgoederenvoorraad; volumeveranderingen SBI 2008, institutionele sectoren en activa

Cijfers

Bestaande woningen in verkoop; kerncijfers, regio 2013-2016

Aanbod bestaande woningen, aanbodtijd, vraagprijs woningtype, regio

Cijfers

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Dienstverlening; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Horeca, informatie en communicatie, zakelijke dienstverlening

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2023

De Nieuwsbrief Leefomgeving verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de thema’s Bouwen en wonen, Energie, Landbouw en natuur, Milieu, en Regio...

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2023

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Bevolkingskernen 2001

Inwoner- en woninggegevens naar bevolkingskernen. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71050NED&D1=0,34,4

Cijfers

Sectorrekeningen; lopende transacties naar sectoren 1969 - kw4 2013

Lopende transacties en saldi van economische sectoren Economische sectoren

Cijfers

Bevolkingskernen 2006; steden en dorpen in Nederland

Inwoners- en woninggegevens naar bevolkingskernen Kenmerken van bevolking en woningen naar bevolkingskernen

Cijfers

Financiële balansen en transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, december 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Overheid; overheidsproductie en -consumptie 1988 - 2013

Waarde, waardeontwikkeling, prijsontwikkeling, volumeontwikkeling van de overheidsconsumptie en -productie naar verschillende gezichtspunten.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Onderwijsinstellingen; financiën 1998-2009

Exploitatie - en balansgegevens van onderwijsinstellingen. Naar onderwijssector.

Cijfers

Bevolkingskernen 2008; steden en dorpen in Nederland

Demografie, wonen, nabijheid van voorzieningen en locatie Kernindicatoren per bevolkingskern

Cijfers

Bevolkingskernen 2011; steden en dorpen in Nederland

inwoners, woningen, nabijheid, oppervlak, locatie inwoners, huishoudens, woningen, nabijheid van voorzieningen, oppervlakte

Cijfers

Bestaande koopwoningen; COROP en grote gemeenten; 1995-2012; 2005=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen naar COROP en Grote gemeenten

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen 1987 - 2013

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2004-2008

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeente, wijk en buurt

Cijfers