Zoekresultaten

613 resultaten voor Kadaster
613 resultaten voor Kadaster

Pagina 23 van 25

Gereedgemelde woningen; doorlooptijd, projectgrootte, regio

Gereedgemelde nieuwbouwwoningen doorlooptijd, projectgrootte, regio

Cijfers

Bestaande woningen in verkoop; vraagprijs, aanbodtijd 2013-2016

Aanbod bestaande woningen, ontwikkeling, aanbodtijd, vraagprijs woningtype

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3-2021

Overig

Hypotheken per gemeente

Afgesloten hypotheken, totaal bedrag en gemiddeld bedrag, woninghypotheken en hypotheken andere objecten, per gemeente,

Cijfers

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Zakelijke dienstverlening. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen 1987 - 2013

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Nabijheidsstatistiek: hoe ver wonen Nederlanders van voorzieningen?

Of mensen ergens graag wonen is voor een deel afhankelijk van de aanwezigheid van voorzieningen als scholen, winkels en gezondheidszorg. In de Nabijheidsstatistiek publiceert het CBS sinds 2009 de...

Artikelen

Bestaande koopwoningen naar woningtype en regio 1995 - 2012; 2005=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar type woning en regio.

Cijfers

Overheid; inkomsten en uitgaven 1969 - 2013

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.

Cijfers

Overheidssaldo en overheidsschuld 1990-2010

Overheidssaldo en -schuld van Nederland, uitgesplitst naar overheidslagen en gespecificeerd naar schuldtitels (in mln euro en in % van het BBP).

Cijfers

Doorstroming woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens 2010-2011

Woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens Eigendomsvorm, huishoudenssamenstelling, leeftijdklasse, inkomensklasse

Cijfers

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, 2003-2012

Omzetindices en -ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening Basis gemiddelde kwartaalomzet 2005=100

Cijfers

Bewoonde woningen; leeftijd bewoners, WOZ-waarde, regio, 2009-2012

Particuliere huishoudens naar leeftijdsklassen en herkomst Naar landsdelen, provincies en COROP-gebieden

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2021

Overzicht van de StatLine-tabellen, grafieken, artikelen en overige publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte die zijn gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2021.

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2020

Overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte.

Overig

Overheidsfinanciën; kerncijfers 1987 - 2013

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Bewoonde woningen; inkomen bewoners, WOZ-waarde, regio, 2009-2012

Particuliere huishoudens naar bruto inkomen en naar herkomst Naar landsdelen, provincies en COROP-gebieden

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2013

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2018

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Cijfers

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen 1995-2016

Niet-financiële balansen per sector en type niet-financiële activa vaste activa, voorraden, grond, olie- en gasreserves, consumptiegoederen

Cijfers

Overheidsconsumptie; functies, sectoren 1995-2016

Overheidsconsumptie per subsector naar beleidsterreinen (COFOG). Algemeen bestuur, defensie, gezondheidszorg, onderwijs, soc. bescherming.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2015

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2017

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Cijfers

Woonplaatsen in Nederland 2016

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Cijfers