Icoon dashboard vervoer

Hoeveel reisden inwoners van Nederland en hoe?

In 2021 legden de inwoners van Nederland van zes jaar of ouder 168,4 miljard reizigerskilometers af op Nederlands grondgebied. Dat was gemiddeld 9,9 duizend kilometer per inwoner. Ruim de helft daarvan werd afgelegd als autobestuurder en bijna een vijfde deel als autopassagier. Daarmee werd 70 procent van het totaal aantal reizigerskilometers afgelegd met de auto. Per persoon komt dat neer op ruim 7 duizend reizigerskilometers in de auto.

Van alle verplaatsingen in 2021 gebeurde 43 procent met de auto, 25 procent op de fiets en 24 procent te voet. Met de auto (als bestuurder en passagier) werd jaarlijks per inwoner gemiddeld 6 989 kilometer afgelegd, met de fiets 979 kilometer en te voet 505 kilometer. Van de totale reistijd in een jaar ging 40 procent op aan reizen in de auto (als bestuurder of passagier), 22 procent aan fietsen en 27 procent aan lopen. De auto wordt vaak gebruikt voor langere afstanden, korte afstanden worden ook dikwijls met de fiets of lopend overbrugd.

Mobiliteit van personen van 6 jaar of ouder naar vervoerwijze, 2021
MobiliteitPersonenauto (bestuurder) (%)Personenauto (passagier) (%)Trein (%)Bus/tram/metro (%)Fiets (%)Lopen (%)Overige (%)
Afgelegde afstand 51,618,76,12,09,85,16,6
Aantal verplaatsingen32,710,41,21,625,524,34,0
Reisduur 28,611,24,02,521,726,95,1
 

Reizigerskilometers naar leeftijd

Gemiddeld legden mensen van 18 tot 65 jaar in 2021 de meeste kilometers af op een dag variërend tussen 30 en rond 33 kilometer per dag. Kinderen van 6 tot 12 jaar en mensen van 75 jaar of ouder legden met gemiddeld 14 á 15 kilometer per dag de minste kilometers af.

Jongeren van 12 tot 18 jaar reden vergeleken met andere leeftijdsgroepen veel kilometers op de fiets, ruim 5 per persoon per dag. Wat treinreizigerskilometers betreft zijn het de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar die eruit springen: gemiddeld reisden ze 6,5 kilometer per dag over het spoor. 25- tot 65-jarigen reden de meeste kilometers als bestuurder van een personenauto. Gemiddeld zaten zij per persoon tussen de 18 en 20 kilometer per dag achter het stuur. Kinderen van 6 tot 12 jaar waren het meest onderweg als autopassagier. Zij zaten per dag gemiddeld 11 kilometer op de passagiersstoel van een personenauto.

Afgelegde afstand naar leeftijd, 2021
LeeftijdPersonenauto (bestuurder) (km per persoon per dag)Personenauto (passagier) (km per persoon per dag)Trein (km per persoon per dag)Bus/tram/metro (km per persoon per dag)Fiets (km per persoon per dag)Lopen (km per persoon per dag)Overige (km per persoon per dag)
6 tot 12 jaar10,52,41,20,7
12 tot 18 jaar8,61,21,15,20,90,8
18 tot 25 jaar11,66,16,52,02,31,21,9
25 tot 35 jaar18,55,42,90,72,01,42,1
35 tot 50 jaar19,43,91,10,42,21,52,4
50 tot 65 jaar20,04,01,00,32,81,62,5
65 tot 75 jaar12,54,20,23,41,61,5
75 jaar of ouder6,93,32,31,10,4
 

Mobiliteit naar geslacht

In 2021 legden mannen dagelijks 31 kilometer af, bij vrouwen was dat 7 kilometer minder. Vrouwen verplaatsten zich weliswaar iets vaker dan mannen, maar zij legden per dag minder kilometers af. Per dag waren vrouwen 67 minuten onderweg, mannen 72 minuten.

Mannen legden gemiddeld meer kilometers af achter het stuur van de auto dan vrouwen: 18,0 kilometer tegenover 10,2 kilometer per dag. Vrouwen op hun beurt zaten twee keer zo vaak als passagier in de auto dan mannen en legden op deze manier ruim twee keer zoveel kilometers af. Daarnaast pakten ze vergeleken met mannen iets vaker de fiets om ergens naar toe te gaan. Mannen legden fietsend wel een grotere afstand af: 2,9 kilometer tegen 2,5 kilometer per dag. Vrouwen gingen vaker te voet of met bus, tram of metro dan mannen. Mannen en vrouwen maakten even vaak gebruik van de trein en ze legden er ook evenveel reizigerskilometers mee af (gemiddeld 1,7 per dag).

Afgelegde afstand door mannen en vrouwen van 6 jaar of ouder, 2021
VervoerwijzeMannen (km per persoon per dag)Vrouwen (km per persoon per dag)
Personenauto (bestuurder)18,010,2
Personenauto (passagier)3,27,0
Trein1,71,7
Bus/tram/metro0,50,6
Fiets2,92,5
Lopen1,31,5
Overige 3,10,5