Icoon dashboard vervoer

Hoeveel reisden inwoners van Nederland en hoe?

In 2019 legden de inwoners van Nederland van zes jaar of ouder 211,9 miljard kilometer af op Nederlands grondgebied. Dat was gemiddeld 13,1 duizend kilometer per inwoner. De helft daarvan werd afgelegd als autobestuurder en een vijfde deel als autopassagier. Daarmee werd bijna 70 procent van het totaal aantal kilometers afgelegd met de auto. Per persoon komt dat neer op ruim 9 duizend reizigerskilometers in de auto.
Wat reistijd betreft nam de auto (als bestuurder of passagier) een minder groot deel in, namelijk 46 procent. De auto wordt vaak gebruikt voor langere afstanden, korte afstanden worden ook dikwijls met de fiets of lopend overbrugd.

Van alle verplaatsingen in 2019 gebeurde 46 procent met de auto, 28 procent op de fiets en 16 procent te voet. Met de auto (als bestuurder en passagier) werd jaarlijks per inwoner gemiddeld 9 007 kilometer afgelegd, met de fiets 1 098 kilometer en te voet 322 kilometer. Van de totale reistijd in een jaar ging 46 procent op aan reizen in de auto (als bestuurder of passagier) 22 procent aan fietsen en 15 procent aan lopen.

Mobiliteit van personen van 6 jaar of ouder naar vervoerwijze, 2019
MobiliteitPersonenauto (bestuurder) (%)Personenauto (passagier) (%)Trein (%)Bus/tram/metro (%)Fiets (%)Lopen (%)Overige (%)
Afgelegde afstand 50,118,511,32,98,42,56,4
Aantal verplaatsingen35,011,53,02,627,915,74,1
Reisduur 32,912,68,64,421,914,65,1
 

Reizigerskilometers naar leeftijd

Gemiddeld werden de meeste kilometers in 2019 afgelegd door de 25- tot 35-jarigen en 35- tot 50-jarigen, zo rond de 45 kilometer per dag. Kinderen van 6 tot 12 jaar legden met gemiddeld 17 kilometer per dag de minste kilometers af. De 75-plussers zaten hier met 18 kilometer per persoon per dag maar net boven.

Jongeren van 12 tot 18 jaar reden vergeleken met andere leeftijdsgroepen veel kilometers op de fiets, ruim 6 per persoon per dag. Wat treinkilometers betreft zijn het de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar die eruit springen: gemiddeld reisden ze 11 kilometer per dag over het spoor. De meeste kilometers als autobestuurder werden gemaakt door de 35- tot 50-jarigen, terwijl kinderen van 6 tot 12 jaar de meeste kilometers als autopassagier aflegden.

Afgelegde afstand naar leeftijd, 2019
LeeftijdPersonenauto (bestuurder) (km per persoon per dag)Personenauto (passagier) (km per persoon per dag)Trein (km per persoon per dag)Bus/tram/metro (km per persoon per dag)Fiets (km per persoon per dag)Lopen (km per persoon per dag)Overige (km per persoon per dag)
6 tot 12 jaar12,32,50,90,8
12 tot 18 jaar11,02,52,06,20,51,1
18 tot 25 jaar14,86,511,13,52,90,82,0
25 tot 35 jaar24,46,07,41,32,50,93,0
35 tot 50 jaar27,55,63,70,82,50,93,2
50 tot 65 jaar24,15,62,90,73,11,03,1
65 tot 75 jaar14,26,82,60,53,51,01,1
75 jaar of ouder7,94,71,50,31,90,71,2
 

Mobiliteit naar geslacht

In 2019 legden mannen dagelijks 41 kilometer af, bij vrouwen was dat 10 kilometer minder. Vrouwen verplaatsten zich weliswaar iets vaker dan mannen, maar zij legden per dag minder kilometers af. Per dag waren vrouwen 71 minuten onderweg, mannen 78 minuten.

Mannen legden gemiddeld meer kilometers af achter het stuur van de auto dan vrouwen: 23 kilometer tegenover 13 kilometer per dag. Vrouwen op hun beurt zaten twee keer zo vaak als passagier in de auto dan mannen en legden op deze manier ruim twee keer zoveel kilometers af. Daarnaast pakten ze vergeleken met mannen frequenter de fiets om ergens naar toe te gaan. Mannen legden fietsend wel een grotere afstand af: 3,3 kilometer tegen 2,8 kilometer per dag. Vrouwen gingen vaker te voet of met bus, tram of metro dan mannen. Van de trein maakten mannen en vrouwen even vaak gebruik en ze legden er ook evenveel kilometers mee af (gemiddeld ruim 4 per dag).

Afgelegde afstand door mannen en vrouwen van 6 jaar of ouder, 2019
VervoerwijzeMannen (km per persoon per dag)Vrouwen (km per persoon per dag)
Personenauto (bestuurder)23,512,7
Personenauto (passagier)4,48,9
Trein4,04,1
Fiets3,32,8
Bus/tram/metro1,01,2
Lopen0,80,9
Overige 3,80,8