Kinderen krijgen

Op welke leeftijd krijgen vrouwen in Nederland kinderen?

Hoeveel vrouwen worden jong moeder en hoeveel op latere leeftijd?

Hoeveel tienermeisjes krijgen een kind?

Hoe oud zijn mannen als ze vader worden?

Hoeveel mannen worden jong vader en hoeveel op latere leeftijd?

  

Hoeveel kinderen krijgen Nederlandse vrouwen?

De groep vrouwen die twee kinderen krijgt is in Nederland het grootst. Van de generatie vrouwen die in 1970 is geboren en die 50 jaar werd in 2020 had 42,5 procent twee kinderen. Ruim 21 procent had er drie of meer. In oudere generaties was de groep die 3 of meer kinderen kreeg nog het grootst, met 45,6 procent. Voor jongere generaties vrouwen is nog niet duidelijk op hoeveel kinderen zij uiteindelijk uit zullen komen.

Hoeveel vrouwen zijn kinderloos?

Een deel van de vrouwen blijft kinderloos. Van de generaties die in de jaren dertig en veertig geboren werden kreeg 12 procent geen kinderen. In latere generaties kwam dat vaker voor. Van de generatie die in 1965 werd geboren en die 55 jaar was in 2020 bleef 18 procent kinderloos.

Een deel van deze vrouwen is vrijwillig kinderloos, en dat komt vaker voor bij de jongere generaties. Van de kinderloze vrouwen geboren tussen 1955 en 1965 zegt bijna de helft dat zij vrijwillig kinderloos zijn, 45 procent had kinderen willen hebben. Van de kinderloze vrouwen geboren tussen 1935 en 1945 wilde 30 procent geen kinderen en had de helft ze wel gewild.