Overheidsfinanciën

Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga naar Dashboard overheidsfinanciën.

Hoe hoog is de overheidsschuld?

De overheidsschuld wordt uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product. Hierdoor zijn de overheidsschulden internationaal beter te vergelijken. In Europees verband is afgesproken dat de overheidsschuld onder de 60 procent van het bbp dient te blijven.

Hoe hoog is het overheidssaldo?

Het overheidssaldo geeft aan of de overheidsuitgaven en –inkomsten in evenwicht zijn. Is het saldo negatief, dan zijn de uitgaven groter dan de inkomsten en is er sprake van een overheidstekort. In Europees verband is afgesproken dat dit tekort jaarlijks niet groter mag zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product.

Wil je dieper in de cijfers duiken over dit onderwerp? Ga dan naar StatLine. Hier kun je gerelateerde indicatoren bekijken en bijvoorbeeld de gekozen periode aanpassen.