Statistische Trends

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. Statistische Trends is het online medium om de resultaten van dit onderzoek in uitgebreidere informatieve artikelen onder de aandacht te brengen.

Deze reeks vervangt vanaf september 2017 de reeksen Sociaaleconomische trends en Bevolkingstrends.

Overzichtspagina reeks: Statistische Trends

Subjectief welzijn van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken.

Volgens de Huishoudensprognose neemt het aantal huishoudens toe tot 8,8 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens.

Prognose van de bevolking voor de periode 2018-2060.

De afgelopen jaren kromp de financiële dienstverlening. Waar komen werknemers die deze sector verlaten terecht: worden ze werkloos of werken ze in een andere sector? En waar komen de werknemers vandaan die juist in de sector zijn gaan werken?

Hoeveel autobezitter kregen in 2017 een boete voor te hard rijden en werden ze vaker bekeurd op de snelweg of binnen de bebouwde kom?

Werknemers gingen er het meest op vooruit, terwijl ouderen in doorsnee hun koopkracht zagen afnemen.

Meningen over milieu en duurzame energie, en energiebewust gedrag.

Religie in Nederland in kaart gebracht.

Veronderstellingen over immigratie en emigratie die gebruikt worden bij het opstellen van de bevolkingsprognose.

Presentatie van de definitieve cijfers van de cao-lonen voor 2017

Sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking naar bevolkingskenmerken zoals geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en opleidingsniveau en naar regio.

Rol van bevolkingssamenstelling, chronische aandoeningen, beperkingen op gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid.