Statistische Trends

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. Statistische Trends is het online medium om de resultaten van dit onderzoek in uitgebreidere informatieve artikelen onder de aandacht te brengen.

Overzichtspagina reeks: Statistische Trends

Filter op jaar:
 1. Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie
 2. Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding
 3. Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie
 4. Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?
 5. Financiële gevolgen van verweduwing
 6. De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen
 7. Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs
 8. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie
 9. De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis
 10. Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019
 11. Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar
 12. De eerste, de beste?
 13. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 14. Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019