Statistische Trends

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. Statistische Trends is het online medium om de resultaten van dit onderzoek in uitgebreidere informatieve artikelen onder de aandacht te brengen.

Overzichtspagina reeks: Statistische Trends

Filter op jaar:
 1. Meervoudige codering van de doodsoorzaak
 2. Gezondheid, zorggebruik en verzekeringsvorm
 3. Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg
 4. Arbeidsmarktdynamiek in de jaren tien
 5. Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?
 6. De verduurzaming van de landbouw – deel I: productie en verbruik
 7. Financiële schade van criminaliteit tegen burgers
 8. Arbeidspotentieel van niet-werkenden
 9. De goederenstromen tussen Nederland en Rusland, respectievelijk Oekraïne
 10. Trends in (echt)scheidingen
 11. Pesten
 12. Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022-2050
 13. Gediscrimineerd gevoeld?
 14. Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021
 15. Migrantenouderen in Nederland
 16. Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden
 17. Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie
 18. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
 19. Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown
 20. Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
 21. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen
 22. Nieuwe indeling bevolking naar herkomst
 23. Straatintimidatie van jongeren