Statistische Trends

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. Statistische Trends is het online medium om de resultaten van dit onderzoek in uitgebreidere informatieve artikelen onder de aandacht te brengen.

Overzichtspagina reeks: Statistische Trends

Filter op jaar:
 1. Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl
 2. Keuzes rond de zorgverzekering
 3. Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950
 4. Doodsoorzaken 2000-2020
 5. Welzijnsongelijkheid: verschillen in geluk en tevredenheid
 6. Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur
 7. Talen en dialecten in Nederland
 8. Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie
 9. Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie
 10. Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding
 11. Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie
 12. Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?
 13. Financiële gevolgen van verweduwing
 14. De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen
 15. Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs
 16. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie
 17. De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis
 18. Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019
 19. Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar
 20. De eerste, de beste?
 21. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 22. Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019