Statistische Trends

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. Statistische Trends is het online medium om de resultaten van dit onderzoek in uitgebreidere informatieve artikelen onder de aandacht te brengen.

Overzichtspagina reeks: Statistische Trends

Filter op jaar:
 1. Hoe hebben mbo-gediplomeerden het begin van de coronaperiode ervaren?
 2. Landelijke Jeugdmonitor: Leefsituatie jeugd en jeugdhulpgebruik
 3. Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan
 4. Huishoudensprognose 2021-2070: Groei aantal huishoudens houdt aan
 5. Arbeidsomstandigheden na scheiding
 6. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 7. De relevantie van verblijfsduur van immigranten voor hun participatie in de samenleving
 8. De woonsituatie na een scheiding
 9. De arbeidsmarktsituatie na een scheiding
 10. De inkomenssituatie na een scheiding
 11. Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl
 12. Keuzes rond de zorgverzekering
 13. Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950
 14. Doodsoorzaken 2000-2020
 15. Welzijnsongelijkheid: verschillen in geluk en tevredenheid
 16. Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur
 17. Talen en dialecten in Nederland
 18. Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie
 19. Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie
 20. Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding
 21. Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie
 22. Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?
 23. Financiële gevolgen van verweduwing
 24. De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen
 25. Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs
 26. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie
 27. De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis
 28. Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019
 29. Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar
 30. De eerste, de beste?
 31. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 32. Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019