Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:amfibieen
13 resultaten voor keyword:amfibieen
Artikelen

Handleiding voor het monitoren van amfibieën in Nederland

Deze handleiding beschrijft de inventarisatiemethode voor het monitoren van amfibieën. Het is belangrijk dat iedereen die monitort, op een gestandaardiseerde wijze werkt.

Publicaties

Landelijk verspreidingsonderzoek 2008

In deze publicatie doet het CBS in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur verslag over de kwaliteit van het Verspreidingsonderzoek aan flora en fauna bij particuliere gegevensbeherende...

Publicaties

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021

Ten behoeve van de ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb-doelsoorten in de soortgroepen amfibieën, libellen, vissen en broed- en wintervogels in ANLb- en referentiemeetpunten berekend om het...

Cijfers
Artikelen

Landelijk Verspreidingsonderzoek 2009

In dit rapport wordt de kwaliteit van het Verspreidingsonderzoek aan flora en fauna beschreven

Publicaties

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 2016-2020

Ten behoeve van de ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb-doelsoorten in de soortgroepen amfibieën, libellen, vissen en broedvogels in ANLb- en referentiemeetpunten berekend om het effect van...

Cijfers

Nederlandse Living Planet Index gunstiger dan de mondiale trend

Het Wereld Natuur Fonds meldt een forse daling van de mondiale biodiversiteit. Dit staat in schril contrast met de trend in Nederland.

Artikelen
Artikelen

Landelijke natuurmeetnetten van het NEM in 2006

Stand van zaken in 2006 van de natuurmeetnetten die onder het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) vallen.

Publicaties

Landelijke natuurmeetnetten 2009

Deze publicatie doet verslag van de stand van zaken in 2009 van de natuurmeetnetten die onder het Netwerk Ecologische Monitoring vallen.

Publicaties

Voorzichtig herstel fauna

De Living Planet Index geeft aan dat de Nederlandse populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders in de periode 1990-2014 met gemiddeld 15 procent zijn...

Artikelen