Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:amfibieen
12 resultaten voor keyword:amfibieen

Handleiding voor het monitoren van amfibieën in Nederland

Amfibieën kunnen vrijwel overal in Nederland worden gevonden. Vrijwilligers en betaalde krachten verzamelen jaarlijks tienduizenden waarnemingen van amfibieën.

Publicaties

Handleiding voor het monitoren van amfibieën in Nederland

Deze handleiding beschrijft de inventarisatiemethode voor het monitoren van amfibieën. Het is belangrijk dat iedereen die monitort, op een gestandaardiseerde wijze werkt.

Publicaties

Voorzichtig herstel fauna

De Living Planet Index geeft aan dat de Nederlandse populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders in de periode 1990-2014 met gemiddeld 15 procent zijn...

Artikelen

Nederlandse Living Planet Index gunstiger dan de mondiale trend

Het Wereld Natuur Fonds meldt een forse daling van de mondiale biodiversiteit. Dit staat in schril contrast met de trend in Nederland.

Artikelen
Artikelen

Landelijk Verspreidingsonderzoek 2009

In dit rapport wordt de kwaliteit van het Verspreidingsonderzoek aan flora en fauna beschreven

Publicaties

Landelijke natuurmeetnetten 2009

Deze publicatie doet verslag van de stand van zaken in 2009 van de natuurmeetnetten die onder het Netwerk Ecologische Monitoring vallen.

Publicaties

Landelijk verspreidingsonderzoek 2008

In deze publicatie doet het CBS in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur verslag over de kwaliteit van het Verspreidingsonderzoek aan flora en fauna bij particuliere gegevensbeherende...

Publicaties

Landelijke natuurmeetnetten van het NEM in 2006

Stand van zaken in 2006 van de natuurmeetnetten die onder het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) vallen.

Publicaties
Artikelen
Artikelen