Zoekresultaten

9 resultaten voor keyword:reptielen
9 resultaten voor keyword:reptielen

Handleiding voor het monitoren van amfibieën in Nederland

Amfibieën kunnen vrijwel overal in Nederland worden gevonden. Vrijwilligers en betaalde krachten verzamelen jaarlijks tienduizenden waarnemingen van amfibieën.

Publicaties

Handleiding voor het monitoren van amfibieën in Nederland

Deze handleiding beschrijft de inventarisatiemethode voor het monitoren van amfibieën. Het is belangrijk dat iedereen die monitort, op een gestandaardiseerde wijze werkt.

Publicaties

Voorzichtig herstel fauna

De Living Planet Index geeft aan dat de Nederlandse populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders in de periode 1990-2014 met gemiddeld 15 procent zijn...

Artikelen

Nederlandse Living Planet Index gunstiger dan de mondiale trend

Het Wereld Natuur Fonds meldt een forse daling van de mondiale biodiversiteit. Dit staat in schril contrast met de trend in Nederland.

Artikelen

Landelijke natuurmeetnetten 2004

De publicatie geeft informatie over de natuurmeetnetten die diverse organisaties in 2004 hebben uitgevoerd binnen het Netwerk Ecologische Monitoring. Het CBS rapporteert jaarlijks over de kwaliteit...

Publicaties
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen