Zoekresultaten

7 resultaten voor keyword:zee
7 resultaten voor keyword:zee

Controle implementatie BISI

De juiste berekeningswijze van Benthische Indicator Soorten Index (BISI) en bijbehorende standaardfout worden beschreven en de implementatie ervan gecontroleerd.

Publicaties

Purperslak verder toegenomen in Zeeuwse wateren

De toename van de populatie van de purperslak in de Oosterschelde is al eind jaren negentig ingezet, maar de populatie in de Westerschelde herstelt ook sinds enkele jaren. In 2014 werd deze...

Artikelen

SDG 14 Leven in het water

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 14 Leven in het water. SDG 14 is gericht op bescherming en duurzaam gebruik van zeeën en oceanen. De mens is sterk afhankelijk van de zee....

Overig

Analyse bruinvisgegevens en evaluatie monitoring Noordzee

Analyse van verschillende bruinvisgegevens voor de periode 1991/1992-2017/2018 ter evaluatie van de monitoring op de Noordzee.

Cijfers

Trendberekening boottellingen bruinvis

De trend in het aantal bruinvissen is berekend op basis van tellingen vanaf veerboten tussen Nederland en Engeland.

Publicaties

Toename bruinvissen in de Noordzee

Tussen 1991 en 2019 is de bruinvispopulatie in de Nederlandse Noordzee met ten minste een factor zeven toegenomen. Wel nemen de laatste jaren de aantallen vlak bij de kust juist af. Tegelijk met de...

Artikelen

Evaluatie indicator mariene exoten

Voor de vertekening in de huidige KRM-indicator voor mariene exoten als gevolg van publicatievertraging kan op verschillende manieren gecorrigeerd worden.

Publicaties