Zoekresultaten

36 resultaten voor keyword:infrastructuur
36 resultaten voor keyword:infrastructuur

Pagina 1 van 2

SDG 9.1 Infrastructuur en mobiliteit

Sustainable Development Goal (SDG) 9.1 Industrie, innovatie en infrastructuur gaat over voorzieningen om personen en informatie te vervoeren (infrastructuur) en het gebruik daarvan (mobiliteit).

Dashboards

Mobiliteit van Nederlanders in beeld

Hoe ver reizen Nederlanders dagelijks? Welk vervoermiddel gebruiken ze daarvoor?

Artikelen

Toegevoegde waarde infrastructuur Nederland 1995-2015

Experimenteel onderzoek naar de toegevoegde waarde van infrastructuur voor de Nederlandse economie 1995-2015.

Publicaties

CBS en gemeente Eindhoven bundelen krachten in eerste CBS Urban Data Center

CBS en de gemeente Eindhoven gaan een unieke samenwerking aan, waarbij de kennis van CBS over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy gecombineerd wordt met de ambities van de...

Artikelen

CBS investeert in Spark voor verwerking van big data

CBS investeert de komende maanden in een nieuw computersysteem: Spark. Met Spark kunnen onderzoekers en statistiekmakers grote hoeveelheden data en big data sneller verwerken. Dit is belangrijk nu...

Artikelen

Record linkage for health studies: three demonstration projects

Het koppelen van gegevens wordt steeds gebruikelijker in statistisch en academisch onderzoek. Door informatie uit verschillende bronnen te combineren kunnen vragen beantwoord worden die met de...

Artikelen

Big Data centraal bij internationaal ISI-congres

Hoe maken we statistieken uit Big Data en hoe zorgen we ervoor dat die statistieken internationaal vergelijkbaar zijn? Hierover en over andere onderwerpen ging het tijdens het ISI World Statistics...

Artikelen

Weidevogels in duikvlucht

Het gaat slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. Van veel soorten is het aantal sinds 1990 fors afgenomen. De grootste verliezers zijn de veldleeuwerik en de scholekster. Maar ook andere...

Artikelen

Monitor logistiek en supply chain management, rapportage 2013

De monitor logistiek en supply chain management is op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgezet om een beeld te krijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de...

Publicaties

Conjunctuurbeeld verbetert aanzienlijk

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok is in mei 2015 een stuk beter dan in april, maakt CBS vandaag bekend. Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van 2014 verbeterde de conjunctuur...

Artikelen

Kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar beperkt houdbaar

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog. Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun materiële en sociale omstandigheden.

Artikelen

Presentatie Monitor Duurzaam Nederland 2014

Op dinsdag 25 november wordt de Monitor Duurzaam Nederland 2014 gepresenteerd en aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

Artikelen

Monitor logistiek en supply chain management, rapportage 2012

De monitor logistiek en supply chain management is opgezet om een beeld te krijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de logistieke dienstverlening. Deze editie gaat in op de...

Publicaties

Economische beschrijving KRW deelstroomgebieden 2005, 2008, 2010, 2011*

Dit rapport beschrijft de economieën van de KRW1 deelstroomgebieden en geeft daarnaast een onderlinge vergelijking van deze gebieden.

Artikelen

Time patterns, geospatial clustering and mobility statistics based on mobile phone network data

In our research we aim to gain insight in the geospatial activity of mobile phone users. Points op interest are the correlation between calling- and economic activity, population density based on the...

Artikelen

Lichte stijging verkeersdoden in 2011

In 2011 kwamen 661 mensen om in het verkeer. Dit is 3,3 procent meer dan de 640 doden in 2010.

Artikelen
Publicaties

Toelichting op cijfers verkeersdoden

Op 18 april hebben het CBS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een bericht uitgebracht over het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland in 2010.

Artikelen

Opnieuw daling aantal verkeersdoden

In 2010 vielen in Nederland 640 doden in het verkeer. Dit is 11 procent minder dan de 720 doden in 2009.

Artikelen

Onderhoud infrastructuur

In verband met werkzaamheden aan de infrastructuur zullen de webdiensten van het CBS vanaf zaterdag 16 augustus, tussen 08:00 uur en 16:00 uur niet volledig beschikbaar zijn. Onze excuses voor het...

Artikelen

NA/89 Data constructors and data users can co-operate: an illustrative case study

Jacobs, Jan, Jan-Egbert Sturm and Peter Groote (1999).This paper illustrates the benefits of communication and co-operation between data using macroeconomists and data constructing historians by...

Artikelen

Goederenvervoer 2000

Transport en mobiliteit vervullen nog immer een prominente rol in de huidige, zich in snel tempo veranderende wereld. Mede daardoor ontstaat een groeiende behoefte aan informatie over de...

Publicaties