Zoekresultaten

38 resultaten voor keyword:infrastructuur
38 resultaten voor keyword:infrastructuur

Pagina 1 van 2

NA/89 Data constructors and data users can co-operate: an illustrative case study

Jacobs, Jan, Jan-Egbert Sturm and Peter Groote (1999).This paper illustrates the benefits of communication and co-operation between data using macroeconomists and data constructing historians by...

Artikelen

Weidevogels in duikvlucht

Het gaat slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. Van veel soorten is het aantal sinds 1990 fors afgenomen. De grootste verliezers zijn de veldleeuwerik en de scholekster. Maar ook andere...

Artikelen

Toegevoegde waarde infrastructuur Nederland 1995-2015

Experimenteel onderzoek naar de toegevoegde waarde van infrastructuur voor de Nederlandse economie 1995-2015.

Publicaties

Toegevoegde waarde infrastructuur, 1995 – 2016

Verkennende studie naar de toegevoegde waarde van infrastructuur, incl. internationale vergelijking.

Cijfers

Onderhoud infrastructuur

In verband met werkzaamheden aan de infrastructuur zullen de webdiensten van het CBS vanaf zaterdag 16 augustus, tussen 08:00 uur en 16:00 uur niet volledig beschikbaar zijn. Onze excuses voor het...

Artikelen
Overig
Overig

Hoeveel wegen zijn er in Nederland?

Verharde wegen in Nederland naar soort

Overig

Verkeersdoden 2006-2012

In 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden afgenomen met 19,9 procent.

Cijfers

Welke zeehavens zijn er in Nederland?

Het havengebied Rotterdam is de grootste zeehaven van Nederland en ook de grootste haven in Europa

Overig

Verkeersprestaties en jaarkilometrages bromfietsen en motorfietsen

In deze tabellen worden de verkeersprestaties en de jaarkilometrages voor bromfietsen en motorfietsen in binnen- en buitenland weergegeven. De verkeersprestaties zijn uitgesplitst naar verschillende...

Cijfers

Ruimtelijke begrenzingen ten behoeve van de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014

Deze tabel bevat de gegevens die het CBS heeft samengesteld voor de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 (MIR 2014). De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 brengt het doelbereik in beeld van de...

Cijfers

Toegevoegde waarde infrastructuur in Nederland

Maatwerktabellen bij het experimentele onderzoek naar de toegevoegde waarde van infrastructuur

Cijfers

Welke luchthavens zijn er in Nederland?

Nederlandse nationale luchthavens en recreatieve vliegvelden

Overig

CBS en gemeente Eindhoven bundelen krachten in eerste CBS Urban Data Center

CBS en de gemeente Eindhoven gaan een unieke samenwerking aan, waarbij de kennis van CBS over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy gecombineerd wordt met de ambities van de...

Artikelen

Time patterns, geospatial clustering and mobility statistics based on mobile phone network data

In our research we aim to gain insight in the geospatial activity of mobile phone users. Points op interest are the correlation between calling- and economic activity, population density based on the...

Artikelen

CBS investeert in Spark voor verwerking van big data

CBS investeert de komende maanden in een nieuw computersysteem: Spark. Met Spark kunnen onderzoekers en statistiekmakers grote hoeveelheden data en big data sneller verwerken. Dit is belangrijk nu...

Artikelen

Monitor logistiek en supply chain management, rapportage 2012

De monitor logistiek en supply chain management is opgezet om een beeld te krijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de logistieke dienstverlening. Deze editie gaat in op de...

Publicaties

Record linkage for health studies: three demonstration projects

Het koppelen van gegevens wordt steeds gebruikelijker in statistisch en academisch onderzoek. Door informatie uit verschillende bronnen te combineren kunnen vragen beantwoord worden die met de...

Artikelen

Big Data centraal bij internationaal ISI-congres

Hoe maken we statistieken uit Big Data en hoe zorgen we ervoor dat die statistieken internationaal vergelijkbaar zijn? Hierover en over andere onderwerpen ging het tijdens het ISI World Statistics...

Artikelen

Toelichting op cijfers verkeersdoden

Op 18 april hebben het CBS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een bericht uitgebracht over het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland in 2010.

Artikelen

Opnieuw daling aantal verkeersdoden

In 2010 vielen in Nederland 640 doden in het verkeer. Dit is 11 procent minder dan de 720 doden in 2009.

Artikelen

Kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar beperkt houdbaar

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog. Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun materiële en sociale omstandigheden.

Artikelen