Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Ebooks:

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente 2009 bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

Het eerste overzicht geeft inzicht in de grenswijzigingen als gevolg van opheffing en samenvoeging van gemeenten per 1 januari 2009. De verdeling van de bevolking naar leeftijd en het aantal allochtonen naar herkomstgroepering staan beschreven in het tweede overzicht. De oppervlakte, bevolking en bevolkingsdichtheid, woningvoorraad en woningdichtheid en het aantal huishoudens naar de situatie op 1 januari 2009 staan beschreven in overzicht drie. Tot slot geeft het vierde overzicht de bevolkingsdynamiek (geboorte, sterfte en verhuizingen) en nieuwbouw over 2008 weer.

Demografische kerncijfers per gemeente 2009